Børn lærer allerbedst om trafikken ude i trafikken. Brug jeres gåture til at lære børnene de vigtigste regler. Find masser af øvelser her.


Hvorfor er det vigtigt at træne i trafikken?

Hør Petrea fra Rådet for Sikker Trafik fortælle om, hvordan I kan bruge hverdagens gåture i børnehaven til at lære børnene om trafik.

Børnene skal fx lære, hvordan man krydser vejen sikkert, og hvordan man følges i flok.

Ved at træne trafik, hjælper I med til at forberede børnene til at blive sikre trafikanter - og I får en mere rolig tur med børnene. 

 

Hvem skal være hvor i trafikken?

På tur med børnehaven: Hvem skal være hvor i trafikken?

Inden I skal ud at gå, så snak om, hvor de forskellige trafikanter skal være.

Læg især vægt på, hvor børnene skal gå – lad dem selv fortælle, hvor de skal være og hvorfor.

Når I kommer ud i trafikken, så tal om de forskellige steder og veje, I færdes på.

Lad børnene svare på spørgsmål, fx:

 • Hvad hedder det sted, vi går på?
 • Hvad hedder det sted, hvor cyklerne skal være?
 • Hvad hedder det sted, hvor bilerne kører?
 • Kan I se kantstenen? Hvor er den? Hvor er vejkanten (på landevejen)

Hvor skal man være, når man går?

På tur med børnehaven: Hvor skal man være, når man går?

Gå tur med ganske få børn ad gangen, hvis det kan lade sig gøre. Læg vægt på, hvor man skal gå, nemlig inderst på fortovet.

Hvis der er større børn med, så gør det til en vane, at de største børn går med de mindste i hånden - så de mindre lærer af de store.

Den voksne skal altid gå yderst mod den kørende trafik.

 • Vis børnene, at biler, cykler og knallerter ofte kommer meget tæt på fortovet.
 • Stands altid helt op ved kantsten og vejkanter, før I krydser en vej.
 • Stands også helt op ved indkørsler og udkørsler, også selvom du i forvejen ved, at der ikke kommer nogen kørende.
 • Tal med børnene undervejs om det, i ser i trafikken. Kig på de andre fodgængere. Standser de ved kantstenen?

Lær børnene at bedømme trafikken

På tur med børnehaven: Lær børnene at bedømme trafikken

Vælg nogle sikre steder uden ret meget trafik og med gode oversigtsforhold. Og helst med få børn ad gangen.

Børnene skal lære at kombinere to begreber: afstand og hastighed, og det er svært.
Derfor er det vigtigt, at du videregiver dine egne vurderinger til børnene.

Du skal være meget omhyggelig med at forklare, hvad du bedømmer ud fra. I begyndelsen vil børnene mest bruge din bedømmelse.

Når du gentager øvelserne, vil børnenes bedømmelser blive både hurtigere og bedre.

Børnene skal lære at standse ved kantstenen og se sig godt for til begge sider og kun gå over, hvis der ikke kommer nogen kørende hen imod dem. Når du synes, at børnene kan vurdere trafikken, kan I øve jer i at gå over vejen.

Hvordan skal man gøre, når man skal over vejen?

På tur med børnehaven: Hvordan skal man gøre, når man skal over vejen?

Find et egnet sted at krydse vejen. Fortæl børnene, at du har valgt stedet, fordi der er godt udsyn til begge sider og ikke så meget trafik.

Forklar børnene, hvordan man skal gøre, når man skal over vejen:

 • Stands ved kantstenen/vejkanten.
 • Se til begge sider og vis med hovedet: Først til den ene side, så tilden anden og så til den ene side igen.
 • Vent, til der ikke er nogen køretøjer på vej hen imod dig.
 • Gå lige over vejen i et rask tempo.

Træning i at krydse vejen ”alene”

På tur med børnehaven: Træning i at krydse vejen ”alene”

Gå hen til det sted, hvor I har trænet at gå over vejen. Børnene skal bruge det, de har lært, og selv beslutte, om det er sikkert at gå over vejen – naturligvis under dit opsyn.

 • Få børnene til at gentage reglerne.
 • Forklar dem, at de skal prøve at gå over alene, men at I passer på dem alligevel.
 • Der skal være en voksen på hvert fortov, når børnene går over vejen alene. Så kan i gribe ind, hvis barnet fejlvurderer trafikken.

Forklar børnene, at man skal øve sig mange gange, før man er dygtig nok til at gå over alene.

Gå over et fodgængerfelt

På tur med børnehaven: Gå over et fodgængerfelt

Vis børnene færdselstavlen for fodgængerfelt. Forklar børnene, at skiltet viser, at her er et godt sted at gå over. Skiltet skal også vise andre , at dette er et sted, hvor fodgængere går over vejen.

Forklar, hvordan man skal gå over i et fodgængerfelt:

 • Stands ved kantstenen
 • Se til begge sider flere gange
 • Vent til der ikke er flere biler eller cykler på vej imod dig
 • Vær sikker på, at de stopper, gå lige over og bliv i fodgængerfeltet hele vejen over
 • Er der en midterhelle, skal I standse der og se jer godt for på den anden kørebanehalvdel, før i går videre.

Når I har prøvet sammen et par gange, så lad børnene gå turen sammen med dig trin for trin.

Lad den anden voksen vente på det andet fortov, så I kan gribe ind, hvis børnene gør noget forkert.

 

Lær om lyssignaler

På tur med børnehaven: Lær om lyssignaler

Find et lille vejkryds med lyssignal, hvor der ikke er ret meget trafik. Inden I begynder at gå over, så se på trafikken sammen med børnene i et stykke tid.

Spørg dem fx:

 • Må fodgængere gå over nu?
 • Hvad skal man huske at se efter?
 • Hvorfra kan der komme biler, der svinger?

Børn kan have svært ved at overskue lyskryds. Måske er de ikke klar over, hvilket lyssignal de skal rette sig efter. Så vær omhyggelig med at vise børnene præcis, hvilket lyssignal, de skal rette sig efter.

Forklar reglerne for, hvornår man må gå over:

 • Først skal man standse ved kantstenen
 • Når der er grønt, ser man efter, om der er nogen biler på vej hen imod fodgængerfeltet,
 • Hvis der ikke kommer nogen biler eller andre køretøjer, går man over.
 • Hvis lyset skifter til rødt undervejs, går man hurtigt videre til det modsatte fortov eller en eventuel midterhelle.

Start altid på ”ny grøn mand”

På tur med børnehaven: Start altid på ”ny grøn mand”

Start altid på ”ny grøn mand”

Hvis I kommer til et trafiklys, hvor der har været grønt et stykke tid, så lad være med at gå over.

Fortæl børnene, at det er bedre at vente til næste gang, der er grønt. Så har man bedre tid til at se sig for og nå over vejen, inden lyset bliver rødt.

Når børnene har lært reglerne, kan i prøve at gå over sammen et par gange. Når I har prøvet et par gange, kan du lade børnene vurdere, hvornår i må gå over. Hvis de vurderer rigtigt, går i sammen over vejen. ellers må du forklare dem, hvorfor man ikke må gå over vejen nu.

 

 

 

Signaler og tegn i trafikken

Gå en tur med børnene og lær dem, hvad de forskellige tegn og signaler i trafikken betyder.

 • Gult blinklys

  Blinklyset bruges til at vise, at man vil dreje. Cyklister har ikke noget blinklys, men rækker armen ud i stedet. Lad børnene finde køretøjer,

  der blinker og cyklister, der rækker armen ud.

 • Udrykning – blåt lys og babubabu

  Betyder, at nogen skal hurtigt frem og at man skal give plads til dem. De er på politibiler, ambulancer og brandbiler.

  Spørg børnene om de nogensinde har hørt hvordan det lyder.

 • Baklys

  Bag på mange biler findes hvide lygter, som tændes, når bilen sættes i bakgear.

  Lær børnene, at de ALDRIG må gå bag ved en bil eller lastbil, hvor baklyset er tændt.

  Nogle lastbiler har også et baksignal, når de bakker. Den lyder som om den dytter dyt-dyt-dyt. Det betyder ”pas på, gå væk fra lastbilen”

 • Dythorn

  Alle biler, lastbiler og busser har et horn, som de kan dytte med , hvis der er ved at opstå en farlig situation.

 • Ringeklokke

  Alle cykler skal have en klokke, som cyklisten kan bruge, hvis der er ved at opstå en farlig situation.

  Man kan også bruge klokken, hvis man vil fortælle en foran sig, at man gerne vil overhale.

Hvilken vej kører de?

På tur med børnehaven: Hvilken vej kører de?

Når I er ude at gå tur, kan i kigge på trafikken og tale om, hvordan man kan se, hvilken vej, biler og cykler kører.

Lad børnene finde ud af:

 • At motorkøretøjer, der kører i trafikken, har lyset tændt
 • At køretøjer, som er på vej hen imod jer, har hvide lygter
 • At køretøjer, som er på vej væk fra jer, har røde lygter
 • At de fleste køretøjer kan køre baglæns/bakke

Hvor hurtigt kører de?

På tur med børnehaven: Hvor hurtigt kører de?

Vælg et sted med lidt trafik. Stil jer på fortovet og se efter de trafikanter, der er på vej imod jer.

 • Tal om, hvem der kører hurtigt - og hvem der kører langsomt i trafikken.
 • Vælg enkelte ud og spørg børnene, om de tror, at I vil kunne nå over vejen.
 • Skift mellem at komme med din vurdering og lade børnene komme med deres.

I kan slutte af med at gå over vejen, så børnene får en fornemmelse af, hvor lang tid det egentlig tager.

Herunder er øvelser for de større børn i børnehaven

Trafiktræning for de øvede: Hvad vil de andre gøre?

På tur med børnehaven: Trafiktræning for de øvede: Hvad vil de andre gøre?

Vælg et område med en del trafik og gerne med mange svingende trafikanter. Oversigtsforholdene skal være gode, så børnene har let ved at holde øje med de trafikanter, i taler om.

I skal prøve at finde ud af, hvad de forskellige trafikanter vil gøre. Udpeg en enkelt trafikant på vejen og bed børnene lægge mærke til, hvad den pågældende gør.

Spørg fx:

 • Kører den hurtigt eller langsomt?
 • Hvad er hans opmærksomhed rettet mod/hvad ser han efter?
 • Holder han tilbage for nogen?

Lad børnene prøve at forudse, hvad de forskellige trafikanter vil gøre. Spørg fx::

 • Tror I, at den grønne bil kører lige ud hele vejen?
 • Tror I, at den skal svinge om hjørnet? Hvordan kan man se det?

Vis børnene, hvordan man kan se, hvad de forskellige trafikanter har tænkt sig at gøre. De tegn, man skal være opmærksom på, er bl.a.:

 • Om biler blinker eller cyklister giver rækker armen ud
 • Om de skifter vognbane/placering
 • Om det sætter farten op eller ned
 • Om cyklisten/bilisten ser sig omkring.

Trafiktræning for de øvede: Hvornår er det farligt?

På tur med børnehaven: Trafiktræning for de øvede: Hvornår er det farligt?

Find et sted, hvor der er en vis trafik, og gerne mulighed for, at der kan komme svingende biler.

 • Stil dig et stykke fra kantstenen sammen med børnene.
 • Forklar dem, at de skal bedømme, hvornår man kan gå over vejen.
 • Lad børnene sige til, når man kan gå. Kommentér deres vurderinger.
 • I kan også udpege de enkelte trafikanter og spørge børnene, om det ville være farligt for jer, hvis I gik over nu.

Som afslutning er det en god ide, hvis I går over vejen et par gange. Lad børnene vurdere, hvornår I kan gå.

Hvis I ikke synes, at det er sikkert at gå over vejen, så forklar hvorfor.

 

Trafiktræning for de øvede: Trafik fra mange retninger

På tur med børnehaven: Trafiktræning for de øvede: Trafik fra mange retninger

Udvælg et mindre, ikke lysreguleret vejkryds uden alt for meget trafik. Der skal være gode muligheder for at overskue trafikken i alle fire retninger. Medbring kun få børn ad gangen, og vær mindst to voksne.

Forklar børnene, at de skal se sig for i alle fire retninger:

 • Vis dem, hvilken vej de skal se.
 • Forklar, hvorfra der kan komme svingende biler.
 • Forklar, hvordan de enkelte trafikanter kører igennem krydset.

Når børnene har prøvet at se sig for i de forskellige retninger, prøver I at gå over vejen sammen.

Fortsæt hele vejen rundt i krydset, én vej ad gangen, til I er tilbage, hvor I startede. Ved hvert nyt overgangssted skifter i børnene ud, så det er nogle nye, der får lov til at prøve at gå forrest.

 

Trafiktræning for de øvede: Parkerede biler

På tur med børnehaven: Trafiktræning for de øvede: Parkerede biler

Selvom børnene helst ikke skal krydse vejen mellem parkerede biler, kan der være steder, hvor det er nødvendigt. Børn kan ikke se hen over de parkerede biler, og de andre trafikanter kan heller ikke se børnene.

Lad børnene stå ved kantstenen og giv dem en forståelse af, at de ikke kan overskue trafikken herfra. Børnene skal:

• Standse ved kantstenen
• Gå forsigtigt frem til bilens yderkant
• Stikke hovedet forsigtigt frem
• Se til begge sider flere gange gå, hvis der ikke kommer nogen kørende hen imod dem

Gå over vejen på denne måde med to børn ad gangen (hold dem begge i hånden), mens I igen forklarer, hvad børnene skal gøre.

Lær børnene, at man ikke skal gå over vejen steder, hvor der er dårligt udsyn. Det er bedre at finde et andet sted, hvor der er gode oversigtsforhold.

Når børnene ikke kan se bilerne, kan bilerne heller ikke se dem.

 

Trafiktræning for de øvede: Veje uden fortov

På tur med børnehaven: Trafiktræning for de øvede: Veje uden fortov

Når I går langs en vej, hvor der ikke er fortov, er det vigtigt at børnene ved, hvor de skal være. Man skal gå i venstre side af vejen, så man kan se de biler, der kommer imod én.

Fortæl børnene:

 • De skal gå i samme side af vejen, som de biler, der kommer hen imod dem. Man skal kunne se de hvide lygter på bilen.
 • De skal gå så langt ud til siden som muligt, når der kommer nogen kørende.

Hvis der er en forhindring

Skal I uden om en forhindring (en parkeret bil i vejkanten, vejarbejde eller lignende) i jeres side af vejen, skal I standse op.

Hvis det er muligt at gå indenom, er det det bedste. Hvis det ikke kan lade sig gøre:

 • Gå hen til forhindringens yderkant
 • Se forsigtigt frem langs yderkanten
 • Vent, til der ikke kommer nogen kørende hen imod jer, hverken forfra eller bagfra
 • Gå hurtigt forbi forhindringen, men gå ikke længere ud på vejen end nødvendigt

Mange børn med i bussen

Kom sikkert med bussen

På tur med børnehaven: Kom sikkert med bussen

Det kan være lidt af en udfordring at have mange børn med i bussen og holde styr på dem alle sammen. Sørg for at være i god tid, så I kan få en rolig og sikker tur hen til busstoppestedet.

Inden I tager af sted

• Snak med børnene om, at det er vigtigt, at de sætter sig ned inde i bussen og at de bliver siddende, indtil de skal af.

Når I skal ind i bussen

• Lad en voksen gå ind først. Den voksne tæller børnene, når de går ind, så I er sikre på, at alle er med.
• Sørg så vidt muligt for at alle sidder ned, før bussen kører. Bed evt. buschaufføren om at vente med at køre, til I er klar.

Når i skal ud af bussen

• Hvis det er muligt, så sig til buschaufføren, at I skal af, og har brug for lidt ekstra tid ved stoppestedet.
• Lad en voksen gå ud først. Den voksne tæller børnene og sørger for, at de kommer sikkert ind på fortovet.

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du gerne høre fra os, når der er nyt?

Så tilmeld dig Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev til børnehaver.

Vi sender emails med gode råd til, hvordan I kan træne trafik i børnehaven.

Hvor ofte modtager jeg gode råd om trafik?

Du modtager gode råd om trafik ca. 4-6 gange om året 

Nyhedsbrev

til børnehaver om sikker trafik

Tilmelding er gratis. Vi brug for dit samtykke til at gemme dine persondata

DR Spire - leg og læring til børnehaver

På tur med børnehaven: DR Spire - leg og læring til børnehaver

I kan finde mere inspiration til at arbejde med trafik i børnehaven hos DRs leg- og læringsunivers DR Spire, som er henvendt til pædagogisk personale, børn og forældre.

Gå til DR Spire her