Gratis, involverende foredrag for 8.-10. klasse

Et Sikker Trafik LIVE-foredrag varer 2 timer. Her møder eleverne en person, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De hører historien om ulykken og om at skulle leve et andet liv, end man havde forestillet sig. Der er løbende dialog gennem hele foredraget, hvor eleverne også får viden om risici i trafikken og de mulige konsekvenser, når det går galt.

Book et LIVE-foredrag

Gratis, involverende foredrag for 8.-10. klasse: Book et LIVE-foredrag

Du kan booke et LIVE-foredrag gratis til din 8.-10. klasse. Det eneste du skal gøre er at kontakte din regionskoordinator og oplyse om nedenstående informationer. Herefter vil koordinatoren sætte dig i kontakt med den rette LIVE-ambassadør

Regionskoordinatoren skal bruge følgende oplysninger:

 1. Dit navn og dine kontaktinformationer
 2. Skolens navn, adresse og telefonnr.
 3. Antal elever
 4. Ønsket dag og tidspunkt for foredraget
 5. Særlige udfordringer ifht. lokale, projektor mv. Se mere under ”Hvilke krav er der til udstyr/lokale?”

Læs mere om LIVE-foredraget og pratikken omkring foredraget

Kontakt din regionskoordinator
Spørgsmål & svar om Sikker Trafik LIVE

Til et Sikker Trafik LIVE-foredrag møder eleverne en ambassadør, der selv har været i en trafikulykke og har fået varige mén. Ambassadøren fortæller bl.a. sin personlige historie, hvordan ulykken skete, hvordan den kunne være undgået  og om at skulle leve et andet liv, end man have forestillet sig. 

Ambassadøren er uddannet i at fortælle sin historie til unge og i at inddrage eleverne og få dem til at reflektere over deres egen adfærd i trafikken og blandt vennerne. 

Foredraget kan både tænkes ind i den obligatoriske færdselsundervisning og i dansk eller samfundsfag under temaer som trafik(u)sikkerhed, etik, moral, venskab og ungdomskultur.

Det er gratis for alle landets 8.-10.-klasser at få besøg af en LIVE-ambassadør.

Se også "Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"

LIVE-foredraget halvanden time/to lektioner.

Ambassadøren har derudover brug for ca. 10 minutter til at gøre sin præsentation klar inden foredraget, ligesom der er behov for ca. 10 minutter til at pakke ned efter foredraget

Se også ”Hvilke krav er der til udstyr/lokale?”

 

Trafikken er den hyppigste dødsårsag for børn og unge i alderen 10–16 år. Allerede fra de fylder 12 år, stiger risikoen for at komme galt af sted i trafikken markant.

Derfor er det vigtigt at ruste eleverne til at kunne træffe de sikre valg i trafikken. I udskolingen har færdselsundervisningen fokus på risikofaktorer, holdninger og det ansvar, vi alle har for både os selv og hinanden.

Et besøg af Sikker Trafik LIVE handler derfor ikke kun om trafik, men berører også emner som venskab, etik, moral og ungdomskultur.

99 % af de elever, der har haft besøg af Sikker Trafik LIVE, synes meget godt/godt om foredraget. Se også ”Hvad får eleverne ud af foredraget?”

99 % af de elever, der har haft besøg af Sikker Trafik LIVE, synes meget godt/godt om foredraget.

Stort set alle elever (95 %) har talt om foredraget med deres venner eller forældre, og næsten alle elever (92 %) kan 6-10 måneder efter huske besøget.

Mange elever har endda fået en mere positiv adfærd i trafikken. Flere begynder at køre med cykelhjelm, og eleverne bliver rustet til at sige fra, hvis de er utrygge ved andres risikable adfærd i trafikken. Fx siger godt 6 ud af 10 elever, at de siden foredraget har sagt fra over for en person, der kørte for stærkt.

 

 

Du kan booke et LIVE-foredrag via vores regionskoordinator i din region (find kontaktoplysninger nederst på denne side). Koordinatoren vil herefter finde en ambassadør til din skole, så du kan få direkte kontakt og herfra aftale de praktiske omstændigheder ved besøget direkte med ambassadøren.

Regionskoordinatoren skal bruge følgende oplysninger:

 1. Dit navn, tlf.nr. og din e-mail-adresse
 2. Skolens navn, adresse og tlf.nr.
 3. Antal elever
 4. Ønsket dag og tidspunkt for foredraget
 5. Særlige udfordringer ift. lokale, projektor mv. Se mere under ”Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"

 

Alle 8.-10. klasser kan deltage i et LIVE-foredrag.

Der skal også være en lærer til stede under foredraget, da ambassadørens fortælling kan fremkalde reaktioner, der kræver opfølgning.

Se evt. ”Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?”  

Vi anbefaler, at der maks. deltager to klasser/50 elever til foredraget, og at eleverne er på samme klassetrin. 

Der skal også være en lærer til stede under besøget, da den personlige historie kan sætte stærke følelser i gang hos eleverne. Se evt. "Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?"

Ja, der skal være en lærer til stede under foredraget, da den personlige historie sætter følelser i gang hos eleverne, og der kan komme reaktioner både under og efter foredraget. Der bør af samme grund ikke ske lærerskift undervejs. 

Det er en god idé, hvis man som lærer forbereder sine elever på besøget. Læs mere under "Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?"

 

Der er ikke nødvendigvis brug for særlige lokaler eller en foredragssal, blot der er en stol til alle elever. Foredragene foregår ofte i klasseværelser eller mindre fællesrum, hvor der er god mulighed for øjenkontakt og dialog.

Ambassadøren vil anvende powerpoint og vise videoer. Det er derfor vigtigt, at der er tilgang til en projektor – gerne med lyd.

Vær opmærksom på, at de fleste ambassadører bruger kørestol. Der skal således være mulighed for at komme til/fra lokalet samt adgang til toilet. Lav på forhånd aftaler om de praktiske forhold med ambassadøren.

Læringsudbyttet af et LIVE-foredrag bliver størst, når eleverne forbereder sig inden.  Ofte gør besøget også et stort indtryk på eleverne, og mange vil få glæde ud af at bearbejde det efterfølgende.

Du vil modtage et elevark, når du booker et LIVE-foredrag, som er tænkt som et redskab til forberedelse og den efterfølgende opsamling.  Der er også udviklet en lærervejledning, der hjælper med at sætte rammerne for besøget.

Elevarket består af refleksionsspørgsmål til eleverne før (ca. 10 min.), under og efter foredraget (ca. 20 min.).

Arket er udformet ud fra ambassadørens historie, så eleverne får hjælp til at tage stilling til det, ambassadøren fortæller. Der vil også være spørgsmål, der kommer omkring elevernes egen adfærd i trafikken. Spørgsmålene skal give eleverne anledning til refleksion over deres egne valg i trafikken, over det at sige fra og over, hvilke andre handlemuligheder der er. Alt sammen med det formål at ruste eleverne til at passe på sig selv og hinanden i trafikken.

Elevarket er tilpasset til hver enkelt ambassadør og bliver tilsendt efter booking af LIVE-ambassadøren.

Fælles mål

Færdselslære

7.-9. klasse | Trafikal adfærd
I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Ansvar | Fase 1

Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken.

Eleven har viden om ansvar i trafikken.

Konsekvensberegning | Fase 1

Eleven kan vurdere mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken.

Eleven har viden om mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken.

Dansk

7.-9. klasse | Kommunikation
I Kommunikation arbejdes der med følgende kompetencemål:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Dialog | Fase 2

Eleven kan analysere samtaler.

Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering

Dialog | Fase 3

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

Eleven har viden om demokratisk dialog.

Med et LIVE-foredrag arbejder I med en række læringsmål, der lægger op til, at eleverne argumenterer for deres holdninger til trafikale problematikker, samt diskuterer og udfolder konkrete synspunkter i relation hertil. Herunder er læringsmål omsat fra Fælles mål med underlagte tegn på læring i tre niveauer.

Læringsmål for Trafik

Eleverne kan se konsekvenser af uhensigtsmæssig trafikadfærd.

 1. Eleven beskriver mulige konsekvenser ved en trafikulykke.
 2. Eleven vurderer, hvordan deres liv vil blive påvirket af en trafikulykke.
 3. Eleven vurderer mulige konsekvenser ved deres egen adfærd i trafikken.

 Eleverne kan forklare, hvordan de gennem valg kan påvirke egen og andres sikkerhed i trafikken.

 1. Eleven giver eksempler på at have påvirket egen og andres sikkerhed i trafikken.
 2. Eleven vurderer, hvordan ambassadøren kunne have undgået sin ulykke.
 3. Eleven diskuterer, hvordan man kan påvirke hinanden til at træffe fornuftige beslutninger i trafikken.

Læringsmål for Dansk

Eleverne kan deltage aktivt og åbent i dialog med ambassadøren.

 

TrygFonden 

PTU (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) 

RYK (Rygmarvsskadede i Danmark)

LIVE-ambassadørerne samarbejder med Landsforeningen for Polio, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) og Rygmarvsskadede i Danmark (RYK).

Sikker Trafik LIVE hed oprindeligt Trafikinformatørerne og begyndte med Morten Andersen. Han var kørestolsbruger efter et biluheld, og han fik den idé at oprette et korps af trafikskadede personer. Korpset skulle tage rundt på skoler og fortælle andre unge om, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og andre i trafikken.

Morten henvendte sig til forsikringsselskabet Hafnia og de to handicaporganisationer PTU, (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) og Paraplegikerkredsen (Landsdækkende kreds af rygmarvsskadede).

Hans idé blev realiseret, og i 1990 fik Trafikinformatørerne Rådet for Sikker Trafiks årspris, og i 1991 trådte Rådet for Sikker Trafik ind i projektet. 

I 1992 etablerede Rådet for Sikker Trafik et sekretariat for Trafikinformatørerne, som siden fik navnet Sikker Trafik LIVE. Navnet er nyt, men sagen er den samme. 

Projektet fik FDMs pris for "bedre trafikvane" i 1994.

Har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars har ansvaret for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp-
Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara arbejder med Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører

Ambassadørerne fortæller deres personlige historie


Ambassadørerne er mennesker, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De tager ud og fortæller deres personlige historie. Historien handler om ulykken og om at leve et helt andet liv, end man havde forestillet sig.

Budskabet til eleverne er enkelt: Gør alt, hvad du kan for, at det ikke skal ske for dig eller dine venner.

Gennem involvering, dialog og en ærlig og ligefrem kommunikation får dine elever indblik i konsekvenserne af en alvorlig trafikulykke.

Hvordan skete ulykken, hvordan kunne den være undgået, og hvilke konsekvenser har det for mit liv?

Download lærervejledning og information til forældre

Lærervejledning LIVE forside.JPG
Lærevejledning.pdf
Download
Information til forældre forside.jpg
Information til forældre.docx
Download