Erhvervsskoler

Sikker Trafik LIVE tilbyder gratis besøg til alle landets erhvervsskoler. Book et besøg og få to ambassadører for Sikker Trafik LIVE ud på skolen - en person der har mistet én i en trafikulykke og en ung underviser.

Book et LIVE-foredrag

Erhvervsskoler: Book et LIVE-foredrag

Spørgsmål og svar om Sikker Trafik LIVE

Til et Sikker Trafik LIVE-foredrag møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og en ung underviser.

Ambassadørerne møder eleverne for at indgå i en åben og ærlig dialog med dem og for at få dem til at gå i dialog med hinanden om deres adfærd i trafikken. Formålet er altså hverken at løfte pegefingre over for de unge eller at instruere i regler og sanktioner i trafikken, men at få de unge til at involvere sig og reflektere over deres valg i trafikken. 

Den pårørende fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft. Gennem dialogen med den pårørende får eleverne en forståelse for, hvor store konsekvenser det kan have at løbe risici i trafikken. Det personlige møde vil stå stærkt for eleverne. Efter at have hørt den pårørendes historie kan eleverne ikke bortforklare konsekvenserne - herunder, hvordan de pårørendes liv ændrer sig for altid. 

Program

Foredraget veksler mellem præsentation, dialog, statistik, billeder og videoklip og består af: 

 • Information om risikofaktorer, ulykker og aflivning af myter i trafikken
 • Præsentation af konkrete konsekvenser ved ikke at tage ansvar for sig selv og hinanden i trafikken
 • Dialog og debat med udgangspunkt i dilemmaer og virkelige ulykker

I første halvdel tager underviseren afsæt i elevernes viden, holdninger og adfærd i trafikken. Dialogen bliver kombineret med information og myter for at dykke ned i de risici, man let kan udsætte sig selv og sine venner for. Der er ingen løftede pegefingre. Vi vil skabe refleksion om valg og konsekvenser og udfordre eleverne på deres adfærd og værdier.

I anden halvdel af besøget møder eleverne en person, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke. Personen fortæller åbent og ærligt om forløbet op til ulykken, om selve ulykken, og hvilke konsekvenser ulykken har haft for deres liv.

Ambassadørerne justerer i programmet, så det er relevant for netop de elever, de møder. De vil også sætte deres præg på foredraget, så det bliver så personligt og levende som muligt. 

 

 

 

Et LIVE-foredrag er gratis for erhvervs- og produktionsskoler.

LIVE-foredraget varer cirka 3 timer. 

Ambassadørerne har lagt et program for besøget og sørger for - evt. i samråd med jer - at lægge pauser ind undervejs.

Se også "Hvilke krav er der til udstyr/lokale?" og "Hvad er et LIVE-foredrag?"

 

Hvem er ambassadørerne?

Et LIVE-foredrag på en produktions- eller erhvervsskole bliver altid holdt af to ambassadører: en underviser og en pårørende.

Den pårørende har mistet en nærtstående i en trafikulykke. Han eller hun fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, om selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft. Der er også en enkelt ambassadør, der selv har været skyld i en trafikulykke, hvor en person blev dræbt. Han fortæller om at skulle leve med skylden. 

Underviseren er en ung studerende, der er trænet i at gå i dialog med de unge og møde dem der, hvor de er.

Trafikulykker er den hyppigste dødsårsag for unge under 25 år, og unge er kraftigt overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne deres befolkningsandel taget i betragtning. I ca. hver fjerde ulykke er en 16-24-årig involveret.

Derfor er det vigtigt at ruste eleverne til at træffe de sikre valg i trafikken. Til et Sikker Trafik LIVE-foredrag møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet én i en trafikulykke, og en ung underviser. 

Gennem involvering, dialog og ærlig kommunikation får ambassadørerne eleverne til at reflektere over deres eget og andres ansvar i trafikken samt konsekvenserne af risikobetonet adfærd. Et LIVE-foredrag handler ikke kun om trafik, men berører også emner som venskab, etik, moral og kultur. 

93 % af de elever på produktions- eller erhvervsskoler, der har haft besøg af Sikker Trafik LIVE, synes meget godt/godt om foredraget. Se også "Hvad får eleverne ud af foredraget?"

 

93 % af de elever på erhvervs- eller produktionsskoler, der har hørt et LIVE-foredrag, synes meget godt/godt om foredraget.

79 % siger, at de passer bedre på sig selv, efter de har hørt foredraget, og 75 % passer også bedre på deres kammerater. 

Mange elever har fået en mere positiv adfærd i trafikken. Fx har 79 % af eleverne efter foredraget gjort nogen opmærksom på, at de ikke måtte skrive sms/tale i telefon, mens de kørte. 69 % har sagt fra, hvis en person, de kørte sammen med, kørte for stærkt - før foredraget sagde kun 46 % fra. 

Du kan booke et foredrag ved at kontakte koordinator Sara Præstegaard Fredsted på mail spf@sikkertrafik.dk eller tlf. 2943 9468.

Sara skal bruge følgende oplysninger:

 1. Dit navn, tlf.nr. og din e-mail-adresse
 2. Skolens navn, adresse og tlf.nr.
 3. Antal elever
 4. Ønsket dag og tidspunkt for foredraget
 5. Særlige udfordringer ift. lokale, projektor mv. Se mere under ”Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"Der bør højst deltage 40-50 elever, da vi prioriterer dialogen højt. Hvis I er en stor skole, besøger vi jer gerne flere gange.

Der skal være mindst én lærer til stede under foredraget, da den pårørendes historie kan fremkalde reaktioner, der kræver opfølgning.

Se evt. ”Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?”  

Ja, der skal være mindst én lærer til stede under hele foredraget, da den pårørendes historie kan fremkalde reaktioner, der kræver opfølgning. 

Se evt. ”Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?”

Der er ikke nødvendigvis brug for særlige lokaler eller en foredragssal, blot der er en stol til alle elever. Foredragene foregår ofte i klasseværelser eller mindre fællesrum, hvor der er god mulighed for øjenkontakt og dialog.

Ambassadørerne vil anvende powerpoint og vise videoer. Det er derfor vigtigt, at der er tilgang til en projektor – gerne med lyd.

Sikker Trafik LIVE hed oprindeligt Trafikinformatørerne og begyndte med Morten Andersen. Han var kørestolsbruger efter et biluheld, og han fik den idé at oprette et korps af trafikskadede personer. Korpset skulle tage rundt på skoler og fortælle andre unge om, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og andre i trafikken.

Morten henvendte sig til forsikringsselskabet Hafnia og de to handicaporganisationer PTU, (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) og Paraplegikerkredsen (Landsdækkende kreds af rygmarvsskadede).

Hans idé blev realiseret, og i 1990 fik Trafikinformatørerne Rådet for Sikker Trafiks årspris, og i 1991 trådte Rådet for Sikker Trafik ind i projektet. 

I 1992 etablerede Rådet for Sikker Trafik et sekretariat for Trafikinformatørerne, som i dag hedder Sikker Trafik LIVE. 

Projektet fik FDMs pris for "bedre trafikvane" i 1994.

Eleverne får det optimale ud af mødet med ambassadørerne, hvis I forbereder jer på besøget og bearbejder det efterfølgende.

Før besøget

Fortæl eleverne, at vi kommer for at sætte gang i en åben og ærlig dialog om deres adfærd i trafikken, og tag en indledende snak om deres erfaringer. Spørg fx om, hvor mange der har været impliceret i en trafikulykke, og hvor mange der kender nogen, der er kommet til skade i trafikken. Bring gerne deres historier videre til ambassadørerne, så de kan forberede sig specifikt til dine elever.

Se også "Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"


Under foredraget

Sørg for, at der er mindst én lærer til stede under hele foredraget, og at eleverne er klar, når programmet begynder og efter pauserne.


Efter foredraget

Der dukker ofte spørgsmål og følelser op hos eleverne efter besøget. Derfor anbefaler vi, at I tager en opsamlende snak med eleverne og evt. tager fat i de spørgsmål, de kan sidde tilbage med:

 • Hvad gjorde indtryk under besøget?
 • Hvad fik det dig til at føle?
 • Fik I stillet de spørgsmål, I gerne ville?
 • Hvad kan I selv gøre for at undgå en ulykke?
 • Hvordan kan I hjælpe hinanden med at træffe de sikre valg i trafikken?

Hvis en af dine elever før, under eller efter foredraget fortæller om en ulykke, de selv har været en del af og ønsker at dele historien, så kan du/I kontakte ambassadør og seniorkonsulent Jørgen Witt fra Rådet for Sikker Trafik på 40383916/jwc@sikkertrafik.dk

Hvem kan hjælpe, hvis en, du kender, har været udsat for en trafikulykke?

 • TrygFonden
 • PTU (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)
 • RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) 

LIVE-ambassadørerne samarbejder med Landsforeningen for Polio, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) og Rygmarvsskadede i Danmark (RYK).

Mød en ambassadør


En tilfældig dag i november for 12 år siden skete der en voldsom ulykke i Brønshøj i København. En gruppe fodgængere bliver ramt af en bil, der kørte uansvarligt og med ca. 70 km/t.

Johan var med i den tragiske trafikulykke og fortæller her, hvad der skete, og hvordan han kæmpede for at fortsætte sit liv.

Ønsker I at booke et besøg eller har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars har ansvaret for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp-
Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara arbejder med Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører