Gratis besøg til gymnasier

Sikker Trafik LIVE er et gratis, virkelighedsnært og involverende besøg på halvanden time. Vi kombinerer overraskende viden om elevernes egen adfærd i trafikken med en personlig fortælling, hvor eleverne får en trafikulykke helt tæt ind på livet – som var de der selv.

Som at være der selv


Via en live sms-afstemning tager en ung underviser afsæt i elevernes egne holdninger og deres adfærd i trafikken. Det kombineres med viden og myter for at dykke ned i de risici, man let kan udsætte sig selv og sine venner for. Der er ingen løftede pegefingre. Vi vil skabe refleksion om valg og konsekvenser og udfordre eleverne på deres adfærd og værdier.

I anden halvdel af besøget møder eleverne en person, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke. Personen fortæller åbent og ærligt om forløbet op til ulykken, om selve ulykken, og hvilke konsekvenser ulykken har haft for deres liv.

Budskabet er enkelt: Gør, hvad du kan for at passe på dig selv og dem omkring dig. Du betyder mere end du tror.

Spørgsmål og svar om Sikker Trafik LIVE

Hvad er et LIVE-foredrag?

Til et Sikker Trafik LIVE-foredrag møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og en ung underviser. 

Ambassadøren fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft. Formålet er hverken at løfte pegefingre over for de unge eller at instruere i regler og sanktioner i trafikken, men at få de unge til at involvere sig og reflektere over deres valg i trafikken.

Det personlige møde vil stå stærkt for eleverne. Efter at have hørt den pårørendes historie kan eleverne ikke se bort fra konsekvenserne - herunder, hvordan de pårørendes liv ændrer sig for altid. 

Program

Via en live sms-afstemning tager en ung underviser afsæt i elevernes egne holdninger og deres adfærd i trafikken. Det kombineres med viden og myter for at dykke ned i de risici, man let kan udsætte sig selv og sine venner for. Der er ingen løftede pegefingre. Vi vil skabe refleksion om valg og konsekvenser og udfordre eleverne på deres adfærd og værdier.

I anden halvdel af besøget møder eleverne en person, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke. Personen fortæller åbent og ærligt om forløbet op til ulykken, om selve ulykken, og hvilke konsekvenser ulykken har haft for deres liv.

Ambassadørerne justerer i programmet, så det er relevant for netop de elever, de møder. De vil også sætte deres præg på foredraget, så det bliver så personligt og levende som muligt. 

Ambassadørerne veksler mellem præsentation, SMS-afstemning, dialog, statistik, billeder og videoklip. 

 

Et LIVE-foredrag er gratis for gymnasier.

Besøget varer ca. 1 ½ time. Der er mulighed for at justere besøgets længde til tre timer. 

Se også "Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"

Hvem er ambassadørerne?

Et LIVE-foredrag på et gymnasium bliver altid holdt af to ambassadører: en underviser og en pårørende.

Den pårørende har mistet en nærtstående i en trafikulykke. Han eller hun fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, om selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft.  

Underviseren er en ung studerende, der er trænet i at gå i dialog med de unge og møde dem der, hvor de er.

Trafikken er en af de hyppigste dødsårsager blandt 15-24-årige, og de er dermed klart den mest udsatte aldersgruppe i trafikken. Det er samtidig i gymnasietiden, at eleverne begynder at tage kørekort og færdes i trafikken på en ny måde.

Derfor er det vigtigt at ruste eleverne til at træffe de sikre valg i trafikken. Til et Sikker Trafik LIVE-foredrag møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet én i en trafikulykke, og en ung underviser. 

Gennem involvering, dialog og ærlig kommunikation får ambassadørerne eleverne til at reflektere over deres eget og andres ansvar i trafikken samt konsekvenserne af risikobetonet adfærd. Et LIVE-foredrag handler ikke kun om trafik, men berører også emner som venskab, etik, moral og kultur. 

95 % af de gymnasieelever, der har haft besøg af Sikker Trafik LIVE, synes meget godt/godt om foredraget. Se også "Hvad får eleverne ud af foredraget?"Det personlige møde med én, der har mistet et familiemedlem i en trafikulykke, rammer eleverne. De får forståelse for, hvor store konsekvenserne kan være, når det går galt.  Under historien om ulykken får eleverne ny viden og aflivet gamle myter, mens indsigt i deres egen trafikadfærd bliver inddraget undervejs – alt sammen for at give dem et nyt syn på trafikadfærd.

95 % af de gymnasieelever, der har hørt LIVE-foredraget, synes meget godt/godt om det. 87 % mener, at de i høj/nogen grad har fået ideer og redskaber til at undgå en risikofyldt situation. 

87 % af eleverne siger, at de efter at have hørt LIVE-foredraget vil passe bedre på sig selv i trafikken, mens 90 % vil passe bedre på deres kammerater. 

Det er en god ide at booke mindst én måned før et besøg, men du kan altid sende os en forespørgsel.

Book gennem vores bookingformular, eller kontakt vores koordinator Sara P. Fredsted på spf@sikkertrafik.dk. Sara skal bruge følgende oplysninger:

 • Dit navn, tlf.nr. og din e-mail-adresse
 • Gymnasiets navn, adresse og tlf.nr.
 • Antal elever
 • Ønsket dag og tidspunkt for foredraget
 • Særlige udfordringer ift. lokale, projektor mv. Se mere under ”Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"

 

I bestemmer selv, hvor mange elever der skal deltage. Det er også muligt at afholde to besøg samme dag alt efter kapacitet på skolen.

Besøget er relevant for både 1., 2. og 3.G. Det kan holdes på tværs af klassetrin og årgange, ligesom det også er relevant for psykologi- og samfundsfagshold.

Ja, der skal være mindst én lærer til stede under hele foredraget, da den pårørendes historie kan fremkalde reaktioner, der kræver opfølgning. 

Se evt. ”Kræver foredraget forberedelse/opfølgning?”

Der er ikke nødvendigvis brug for særlige lokaler eller en foredragssal, blot der er en stol til alle elever. 

Ambassadørerne vil anvende powerpoint og vise videoer. Det er derfor vigtigt, at der er tilgang til en projektor med lyd.

Der skal også være 1-2 mikrofoner, så alle har mulighed for at høre det, der bliver fortalt. 

Sikker Trafik LIVE hed oprindeligt Trafikinformatørerne og begyndte med Morten Andersen. Han var kørestolsbruger efter et biluheld, og han fik den idé at oprette et korps af trafikskadede personer. Korpset skulle tage rundt på skoler og fortælle andre unge om, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og andre i trafikken.

Morten henvendte sig til forsikringsselskabet Hafnia og de to handicaporganisationer PTU, (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) og Paraplegikerkredsen (Landsdækkende kreds af rygmarvsskadede).

Hans idé blev realiseret, og i 1990 fik Trafikinformatørerne Rådet for Sikker Trafiks årspris, og i 1991 trådte Rådet for Sikker Trafik ind i projektet. 

I 1992 etablerede Rådet for Sikker Trafik et sekretariat for Trafikinformatørerne, som i dag hedder Sikker Trafik LIVE.  

Projektet fik FDMs pris for "bedre trafikvane" i 1994.

Nej, der er ingen krav til forberedelse eller opfølgning.

Eleverne får dog det optimale ud af foredraget, hvis der er mulighed for forberedelse og for at samle op på indtryk og reaktioner efterfølgende, da besøget ofte gør stort indtryk.

Før besøget

Fortæl eleverne, at vi kommer for at sætte gang i en åben og ærlig dialog om deres adfærd i trafikken og tag en indledende snak om deres erfaringer. Spørg fx om, hvor mange der har været impliceret i en trafikulykke, og hvor mange der kender nogen, der er kommet til skade i trafikken. Bring gerne deres historier videre til ambassadørerne, så de kan forberede sig specifikt til dine elever.

Se også "Hvilke krav er der til udstyr/lokale?"


Under foredraget

Sørg for, at der er mindst én lærer til stede under hele foredraget, og at eleverne er klar, når programmet begynder.


Efter foredraget

Der dukker ofte spørgsmål og følelser op hos eleverne efter besøget. Derfor anbefaler vi, at I tager en opsamlende snak med eleverne og evt. tager fat i de spørgsmål, de kan sidde tilbage med:

 • Hvad gjorde indtryk under besøget?
 • Hvad fik det dig til at føle?
 • Fik I stillet de spørgsmål, I gerne ville?
 • Hvad kan I selv gøre for at undgå en ulykke?
 • Hvordan kan I hjælpe hinanden med at træffe de sikre valg i trafikken?

 

Hvis en af dine elever før, under eller efter foredraget fortæller om en ulykke, de selv har været en del af og ønsker at dele historien, så kan du/I kontakte ambassadør og seniorkonsulent Jørgen Witt fra Rådet for Sikker Trafik på 40383916/jwc@sikkertrafik.dk 

Hvem kan hjælpe, hvis en, du kender, har været udsat for en trafikulykke?

 • TrygFonden
 • PTU (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)
 • RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) 

LIVE-ambassadørerne samarbejder med Landsforeningen for Polio, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) og Rygmarvsskadede i Danmark (RYK).

Besøget kan både holdes morgen, middag og aften. Vi oplever dog størst effekt, når det foregår om formiddagen.

Har I spørgsmål, så send en e-mail eller ring til:

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars har ansvaret for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp-
Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara arbejder med Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører

Mød en Sikker Trafik LIVE-ambassadør