Jernbaneoverkørsler

3 gange hver uge er det tæt på at gå galt, når trafikanter krydser en jernbaneoverkørsel. Kampagne sætter fokus på sikkerheden.

Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du.

Kom sikkert over sporet

Jernbaneoverkørsler: Kom sikkert over sporet
  • Når du nærmer dig en jernbaneoverkørsel, skal du afpasse hastigheden, så du kan nå at standse, hvis der kommer et tog.
  • Du må aldrig krydse en jernbaneoverkørsel, hvor lyset blinker, klokken lyder, eller hvor bommen er nede eller på vej ned. Heller ikke selv om du synes, der går lang tid, før toget kommer - eller hvis du bliver utålmodig, efter toget er kørt forbi. Der kan komme et tog mere.
  • Du må først krydse jernbanen, når bommene er helt oppe, og når lyset er holdt op med at blinke.
  • Hvis du skal krydse en usikret overkørsel (dvs. en overkørsel uden advarselslys, klokke eller bomme), skal du stoppe op og se og lytte efter tog, før du krydser sporet.

Der kan komme flere tog, når bommen er nede

Når bommen er nede, og der er kørt et tog forbi, kan der gå lidt tid før bommen går op igen. Det kan skyldes, at der er flere tog, der skal passere. Tog nr. 2 kan komme fra samme retning som det forrige, eller fra den modsatte retning. 

Selv om du bliver utålmodig, må du aldrig tage chancen og krydse sporet. Det kan være livsfarligt og føre til ulykker eller nærved-ulykker. 

For lokomotivføreren er dette meget psykisk belastende, da han/hun sidder forrest i toget og oplever det på nærmeste hold og ikke kan gøre noget for at forhindre en påkørsel.  

Læs mere her

Hvor ofte sker der ulykker i jernbaneoverkørsler?

Jernbaneoverkørsler: Hvor ofte sker der ulykker i jernbaneoverkørsler?

De seneste 10 år (2009- 2018) er der i alt dræbt 27 personer i jernbaneoverkørsler.  Men indberetninger fra lokomotivførere viser, at det meget oftere er tæt på at gå galt - altså at et tog er lige ved at ramme nogen, der krydser sporet.  

Det sker ca. 3 gange hver uge, at et tog er tæt på at  ramme en person eller et  køretøj i en jernbaneoverkørsel. 

Både ulykker og nærved-ulykker er meget psykisk belastende for lokomotivførere, da de oplever det på tætteste hold og ikke kan undvige eller bremse.  

Hvorfor går det galt?
Ulykkerne skyldes generelt ikke fejl på signaler eller bomme eller manglende/forkert skiltning ved jernbaneoverkørslerne.

Ulykker og nærved-ulykker skyldes oftest uopmærksomhed eller bevidste overtrædelser fra trafikanternes side. Det kan fx være, at en bilist bliver utålmodig og zigzagger gennem bommene, fordi han/hun ikke vil vente på, at de går op. Eller en cyklist eller fodgænger, der ikke opdager at toget er på vej, fordi han/hun kigger på sin mobil. Det kan også være fordi en trafikant ikke ved eller forventer, at der kan komme tog, hvis der ikke er nogen bomme.

Læs mere om jernbaneoverkørsler