Analysemiljø

Rådet for Sikker Trafik har et samlet analysemiljø, som sikrer, at Rådets indsatser bygger på et validt og solidt data- og vidensgrundlag og at indsatserne evalueres

Om analysemiljøet i Rådet for Sikker Trafik


Rådet for Sikker Trafik har et samlet analysemiljø, som skal sikre, at kampagneindsatser, undervisningsindsatser og rådgivning bygger på et validt og solidt data- og vidensgrundlag og at indsatserne evalueres. Analysemiljøet indstiller også til prioriteringer af Rådets indsatser, særligt hvad angår ulykkestyper og målgrupper (især i forhold til transportmidler, alder, køn og geografi, men også uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedstilknytning).

Analysemiljøet analyserer ulykkesdata, foretager kvantitative repræsentative spørgeskemaer, udarbejder adfærdsobservationsundersøgelser i trafikken (forekomstundersøgelser), udfører kvalitative interviewundersøgelser og indsamler og analyserer data fra forskellige interne og eksterne datakilder. Derudover samarbejder miljøet med andre analysemiljøer i f.eks. Rigspolitiet, Vejdirektoratet, Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet), Division for Transport (DTU), Sociologisk Institut (Københavns Universitet) og VIVE.

       

Følgende medarbejdere indgår i det samlede analysemiljø: