Ledelse


Presse


Projekter og kampagner

Michelle Laviolette

Michelle Laviolette

Seniorprojektleder
Tlf.: 2496 1144
Michelle har ansvaret for følgende indsatser: Unge bilister, ældre cyklister, høj fart og spritkørsel. Hun er desuden involveret i tilrettelæggelsen af cykelhjelmskampagnen.
Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder
Tlf.: 25727110
Liv er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatsen for landets skolepatruljer samt vores indsats for en bedre trafikkultur.

Lisbeth Sahl

Lisbeth Sahl

Seniorprojektleder
Tlf.: 4242 7027
Lisbeth har ansvaret for cykelhjelmskampagnen og uopmærksomhedskampagnen. Hun er desuden involveret i tilrettelæggelsen af indsatsen målrettet unge bilister.
Pernille Sølund Ehlers

Pernille Sølund Ehlers

Chefkonsulent
Tlf.: 6170 4109
Pernille har ansvar for trafikfagligt indhold i Rådets kampagner, strategier og indsatser.


Anne-Sofie Helms

Anne-Sofie Helms

Digital journalist
Tlf.: 6095 7303
Anne-Sofie har ansvar for Rådets facebookside og producerer en stor del af Rådets video- og fotomaterialer.

Sally Elvekjær Jordahn

Sally Elvekjær Jordahn

Digital projektleder
Tlf.: 61706889
Sally er digital projektleder og varetager primært opgaver indenfor social media og web.
Tanja Kjærside

Tanja Kjærside

Projektmedarbejder
Tlf.: 3916 3948
Tanja understøtter og supporterer gennemførelsen af vores indsats for landets skolepatruljer.


Dokumentation

Lise Heiner Schmidt

Lise Heiner Schmidt

Udviklings- og kvalitetschef
Tlf.: 6126 9441
Lise har ansvaret for dokumentation, prætest, analyser og evaluering.
Jesper Hemmingsen

Jesper Hemmingsen

Specialkonsulent
Tlf.: 2685 2914
Jesper er ansvarlig for at Rådets arbejde bygger på veldokumenteret viden om trafiksikkerhedsdata.

Bjørn Olsson

Bjørn Olsson

Dokumentationskonsulent
Tlf.: 2252 5227
Bjørn har ansvaret for nogle af Rådet for Sikker Trafiks større undersøgelser og analyser.
Mathilde Strunge Kany

Mathilde Strunge Kany

Studentermedhjælper
Mathilde foretager udvalgte undersøgelser og analyser, herunder Rådets nationale tællinger af bl.a. brug af cykelhjelm og sele


Erhverv, Politi og kommune

Janne Gundersen

Janne Gundersen

Seniorkonsulent
Tlf.: 2445 5280
Janne har ansvaret for kommunikation til og rådgivning af kommuner, skoler og politi med fokus på sikker skoletrafik.
Søren Ralkov

Søren Ralkov

Seniorprojektleder
Tlf.: 40882441
Søren arbejder med Sikker Trafik Erhverv og har ansvar for indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder.

Mathias Hjorth Frederiksen

Mathias Hjorth Frederiksen

Projektleder
Tlf.: 29915311
Mathias er ansvarlig for virksomhedssamarbejder samt projektleder for krydskampagnen og cykelhjelme til unge.

Undervisning

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars har ansvaret for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp-
Petrea Overgaard Busck

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent
Petrea har ansvaret for udvikling og markedsføring af Rådets undervisningstilbud samt netværksmøder med Rådets samarbejdspartnere. Derudover varetager hun rekruttering, uddannelse og løbende kvalificering af ambassadører i Sikker Trafik LIVE.

Rosa Nissen

Rosa Nissen

Specialkonsulent
Tlf.: 6165 0443
Rosa har ansvar for markedsføring af undervisningsmaterialer samt for udvikling og gennemførelse af skolestartskampagnen. Derudover arbejder hun med kommunikation til forældre.
Sara Præstegaard Fredsted

Sara Præstegaard Fredsted

Projektkoordinator
Tlf.: 2943 9468
Sara arbejder med Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører


Økonomi, IT og service

Tine Fibiger Nørfelt

Tine Fibiger Nørfelt

Økonomichef
Tlf.: 2496 1133
Tine har ansvaret for Rådets budget, regnskab, bogholderi og løn.
Stefan Lehm

Stefan Lehm

It-chef
Tlf.: 3916 3939
Stefan har ansvaret for leverandørerer, indkøb og drift af Rådets IT og digitale platforme.Gitte Larsen

Gitte Larsen

Servicekoordinator
Gitte har ansvaret for leverancer af rengøring, frokost og mødeforplejning.