Anhænger: Trailer og campingvogn

Du skal sikre dig, at dit kørekort er gyldigt til det, du spænder bag på din bil, samt at anhængeren ikke vejer mere, end bilen må trække. Du skal også være opmærksom på, at anhængeren er læsset, så vægtfordelingen er bedst mulig, og lasten er forsvarlig sikret.

Hvilken anhænger må jeg køre med?

Anhænger: Trailer og campingvogn : Hvilken anhænger må jeg køre med?

Når du skal finde ud af, hvor tung en trailer eller campingvogn du må køre med, skal du kigge på dit kørekort – samt på både bilens og anhængerens registreringsattest.

Der er nemlig særlige regler alt efter, om du kører i personbil eller lastbil – og om du har et almindeligt kørekort (B) eller trailerkørekort (B+/BE).

Fælles for de forskellige typer kørekort er dog, at du aldrig må køre med en anhænger, der vejer mere, end din bil er godkendt til at trække.

Prøv FDM's beregner, som giver dig svar på, om du må køre med din kombination af bil og trailer.

Regler for almindeligt kørekort kategori B

Anhænger: Trailer og campingvogn : Regler for almindeligt kørekort kategori B

Har du et Kategori B kørekort, giver det altid ret til at køre med en anhænger med en tilladt totalvægt på op til 750 kg. Det forudsætter dog, at bilen er godkendt til at kunne trække denne vægt.

Hvis din bil har en tilladt koblingsvægt på mindre end 750 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige den tilladte koblingsvægt. Hvis den tilladte koblingsvægt er fx 500 kg, må anhængerens faktiske totalvægt ikke overstige 500 kg.

Har din anhænger en tilladt totalvægt på mere end 750 kg, må den samlede tilladte totalvægt på bil og anhænger ikke overstige 3.500 kg.

For kørekort erhvervet før 1. maj 2009
Er dit kørekort erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at lade bilens størst tilladte påhængsvægt gælde i stedet for trailerens største tilladte totalvægt. Hvis bilens tilladte totalvægt og bilens tilladte påhængsvægt ikke overstiger 3500 kg, må du køre med traileren, selvom dens tilladte totalvægt er større end bilens tilladte påhængsvægt. Traileren må aldrig veje mere, end bilen er godkendt til at trække.

Eksempel: 
Din bil har en tilladt totalvægt på 2.000 kg. Din anhængers tilladte totalvægt er 1.600 kg. Den størst tilladte påhængsvægt for bilen er 1.500 kg. Da kombinationen af bilens tilladte totalvægt og den størst tilladte påhængsvægt for bilen ikke overstiger 3.500 kg, må du i dette tilfælde køre med vogntoget. Men du må kun laste påhængskøretøjet, så det max. vejer de 1500 kg, som bilen må trække.

Denne særregel gælder kun ved kørsel i Danmark.

Er du i tvivl, om du må køre med den trailer, som du overvejer? Find din bils og trailers registreringsattester frem, og prøv FDM's trailerberegner.

Regler for trailerkørekort Kategori BE

Anhænger: Trailer og campingvogn : Regler for trailerkørekort Kategori BE

Hvis du har brug for at køre med tungt læs som fx hestetrailer eller en stor campingvogn, hvor bil og anhænger tilsammen vejer mere end 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort (Kategori B+ eller BE).

Med et kørekort kategori BE, har du ret til at køre med en samlet totalvægt på op til 7.000 kg. Men husk, at anhængerens faktiske totalvægt ikke må overstige bilens tilladte koblingsvægt.

Nye regler

Siden 19. januar 2013 har det været muligt at tage et kørekort kategori B+. Det giver dig lov til at køre med bil og anhænger, der har en samlet totalvægt på op til 4.250 kg,

Køreundervisning og teoriprøver er de samme som til kategori BE, men til den praktiske køreprøve kører du med et mindre vogntog end til BE.

Ordforklaring

Anhænger: Trailer og campingvogn : Ordforklaring
 • Faktisk totalvægt: Det som køretøjet vejer, hvis du kører det op på en vægt. Altså egenvægten plus det du har læsset på anhængeren.
 • Tilladt totalvægt: Fremgår af registreringsattesten for bilen og anhængeren.
 • Koblingsvægt: Fremgår af din bils registreringsattest som "størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet". Der er opgivet en vægt for et påhængskøretøj med og uden bremser.
 • Egenvægt: Fremgår af registreringsattesten, og er den vægt som køretøjet vejer uden passagerer, last m.m.
 • Køreklar vægt: Fremgår af nye registreringsattester, og er vægten af bilen inkl. fører og benzin, olie m.m. Køreklar vægt er typisk 125 kg højere end egenvægten.

Fartgrænser for personbil med anhænger

 • Byzone: 50 km/t (maks. 80 km/t hvis skiltning tillader det)

 • Uden for byzone: Maks. 80 km/t (medmindre der skiltes lavere)

 • Motorvej: Maks. 80 km/t (medmindre der skiltes lavere)

 • Tempo 100-godkendt trailer: Maks. 100 km/t på motorvej og maks. 80 km/t på lande- eller motortrafikvej

7 gode råd: Kør med anhænger

Anhænger: Trailer og campingvogn : 7 gode råd: Kør med anhænger
 • Sørg for, at lasten er sikret og at vægten er fordelt jævnt. Hvis du har for meget vægt bag i traileren, kan det få den til at gå i slinger.
 • Tjek at anhængeren er koblet korrekt fast, at evt. sikkerhedswire er fastgjort, og at lygter og blinklys virker.
 • Lad anhængeren hvile på bilens krog med ca. 50 kg eller ca. 5 % af totalvægten. Du kan tjekke, hvor meget den lastede anhænger trykker på krogen med, ved at stille næsehjulet op på en badevægt eller med en såkaldt kugletryksmåler.
 • Tjek bilens instruktionsbog vedr. tilkobling af anhængere
 • Kør aldrig med mere end din bil og anhænger er indregistreret til.
 • Undersøg om din kombination af bil og anhænger kræver trailerkørekort.
 • Husk at du skal kunne fremvise registreringsattest eller en kopi heraf på både bil og trailer, hvis politiet ønsker at se det. Se § 5, Stk. 2 i dette link.

Spørgsmål og svar

Anhænger: Trailer og campingvogn : Spørgsmål og svar

Hvor bred må min anhænger være?

En anhænger må højest være 255 cm bred. Og 70 cm bredere end den bil, der trækker den (0,35 m i hver side). Anhængerens bredde er inkl. last, der rager ud over siderne, men uden sidespejle og eventuelle lygter og reflekser. Er traileren eller lasten bredere end 255 cm, må det trækkende køretøj ikke være en person- eller varebil. 

Hvor langt må mit vogntog være?

En anhænger til personbil må højest være 12 meter lang inkl. last. Det samlede vogntog må ikke være længere end 18,75 m. Vogntoget må ikke være til gene eller ulempe for andre i trafikken fx hvis bagenden svinger meget ud.

Behøver jeg BE-kørekort til Boogietrailer?

En boogie-trailer er en trailer med 2 aksler, dvs. 4 hjul. At en trailer har boogie, gør det ikke i sig selv nødvendigt at have BE-kørekort. Men da boogie-traileren ofte har en høj totalvægt, vil det i mange tilfælde være nødvendigt med BE-kørekort. Tjek op på bilens og anhængerens vægt i registreringsattesterne.

Skal jeg have gule eller hvide nummerplader?

Om du har gule eller hvide nummerplader på din bil har ikke i sig selv betydning for, hvilken trailer du må køre med. Hvilke anhængere din bil kan og må trække, afgøres af vægtangivelserne på din bil og din anhængers registreringsattest.

Hvordan afmærker jeg lang og bred last?

Hvis lasten på din anhænger rager mere end 1 meter bagud eller mere end 15 cm ud over siderne, skal den være afmærket. Ved privat kørsel uden for lygtetændingstiden kan afmærkningen bestå af en lys klud eller anden tydelig markering. I lygtetændingstiden skal din last være afmærket med rødt lys bagud og hvidt lys fremad.