Frakendelse af kørekortet

Frakendelse af kørekortet: Frakendelse af kørekortet

Hvad skal der til for at få frakendt kørekortet?

 Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du fx:

  • Får 3 klip i kørekortet inden for 3 år
  • Kører mere end 60 % for stærkt
  • Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde
  • Kører spirituskørsel med 0,5 til 1,2 promille

  Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du fx

  • Kører over 100 % for stærkt
  • Kører spirituskørsel med over 1,2 promille
  • Kører groft uforsvarligt eller hasarderet
  • Får frakendt kørekortet betinget 2 gange inden for 3 år

 

 

Betinget og ubetinget frakendelse

Der findes to former for frakendelse af kørekortet. En ubetinget og en betinget frakendelse. De stiller forskellige krav til, hvordan du får kørekortet tilbage.

Ubetinget frakendelse

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode på 6 måneder eller mere. Når perioden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve (dvs. både en teoriprøve og en køreprøve) for at få dit kørekort tilbage. 

Der er ikke krav om at du tager teori- eller køreundervisning før du går til kontrollerende køreprøve, men det kan være en god idé.

Betinget frakendelse

En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve (dvs. både en teoriprøve og en køreprøve) inden for en frist, som politiet fastsætter - normalt 6 måneder.

Hvis du dumper til en af prøverne, skal du aflevere dit kørekort. Du får det først tilbage, når du har bestået begge prøver.

Der er ikke krav om at du tager teori- eller køreundervisning før du går til kontrollerende køreprøve, men det kan være en god idé.

Prøvetid

Uanset om din frakendelse var betinget eller ubetinget, har du en slags ”prøvetid” bagefter, når du har fået kørekortet tilbage. Prøvetiden er typisk 3 år. I prøvetiden vil forseelser, der normalt ”kun” giver betinget frakendelse, udløse ubetinget frakendelse i minimum 6 måneder.   

Hvis du er ny bilist, er dit kørekort på prøve de første 3 år – og der skal ikke så meget til, før du får kørselsforbud. Læs mere her. 

Spørgsmål og svar: Den kontrollerende køreprøve

Frakendelse af kørekortet: Spørgsmål og svar: Den kontrollerende køreprøve

Hvad koster den kontrollerede køreprøve?

Det koster 890 kr. at gå op til en kontrollerende køreprøve. Oveni det kommer der evt. udgifter til lån/leje af godkendt køretøj til køreprøven og undervisning på en køreskole, hvis du har behov for det.

Hvad sker der, hvis jeg dumper den kontrollerende køreprøve?

Hvis du dumper enten teoriprøven eller køreprøven, bliver dit kørekort inddraget. Du får først dit kørekort igen, når du har bestået både køre- og teoriprøve.

Hvad sker der, hvis jeg har kørekort til flere kategorier og dumper flere gange?

Hvis du har kørekort til mere end én kategori, og du ikke består den samlede køreprøve efter højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, får det store konsekvenser. Du mister dine kørekort i alle kategorier og skal generhverve dem enkeltvis.