Klip i kørekortet

Det er dyrt at få et klip i kørekortet. Bøden er 2000 kr. Oveni skal du betale 500 kr. til Offerfonden.

Hvornår får jeg klip i kørekortet?

Du får klip i dit kørekort, hvis du laver grove lovovertrædelser i trafikken.

Klippekortet gælder for personbil, bus, lastbil, motorcykel, stor knallert, traktor og motorredskab (gummiged, mejetærsker o. lign.) 

Læs hvad der giver klip i kørekortet

Fra 10. september 2019 koster det - udover en bøde på 1500 kr. og 500 kr. til Offerfonden - et klip i kørekortet at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen.

Færdselslovens § 55a:
”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”

Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

For at det er lovligt at bruge mobiltelefon, GPS, tablet mv. under kørslen kræver det:

1. At du bruger udstyret uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display. Du må altså gerne kigge på det, bruge stemmestyring, betjene eftermonterede knapper/display på fx køretøjets instrumentbræt, eller betjene headset.

eller

2. At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet. Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder må du gerne trykke på knapper/display.

Læs mere om brug af mobil og andet kommunikationsudstyr under kørslen

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %

Kører du over 30 % hurtigere, end det er tilladt, får du et klip. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.

Kører du mere end 60 % for stærkt, eller 160 km/t eller derover i personbil, varebil eller på motorcykel, får du frakendt kørekortet betinget.

Kører du mere end 40 % for stærkt med anhænger eller i et større køretøj som fx en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til køretøjet foran. Derudover får du en bøde på 2000 kr.
Der er ikke en fast grænse for, hvor stor afstanden skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.

Når politiet bedømmer om afstanden til forankørende er for kort, ser de på hastigheden samt på vej- og vejrforhold. Politiet bruger typisk videomateriale optaget fra civile politibiler, som bevis i sager om for kort afstand.

Du kan ikke få klip for at holde i kø, eller hvis en bil pludselig kører ind foran dig.

Tjek sikkerhedsafstanden

Vil du være sikker på, at afstanden til forankørende er stor nok, er en god tommelfingerregel, at der skal gå mindst to sekunder fra bilen foran passerer et fast punkt, som f.eks. en lygtepæl, til du selv passerer samme sted. 

Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1

Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Det er ulovligt at køre eller standse i nødsporet, medmindre din bil er i stykker og ikke kan køre videre. 

Ulovlige biler i nødsporet kan forhindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke eller være til fare for redningspersonalet, som arbejder i nødsporet.

Gode råd

 • Brug rastepladsen til at holde pause. Rastepladserne findes med ca. 15 minutters mellemrum langs motorvejene.
 • Er din bil gået i stå, så parker bilen så langt væk fra kørebanen som muligt, så redningskøretøjer kan komme frem i nødsporet. Advarselstrekanten skal anbringes mindst 100 m væk. Hold dig så langt væk fra bilen som muligt, og bevæg dig ikke ud på motorvejen.

Færdselsloven §4

Du får et klip, hvis du som fører ikke sørger for, at passagerer under 15 år er spændt korrekt fast i bilen. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Børn under 135 cm skal være fastspændt enten i en godkendt autostol, babystol, liftnet, boxette eller selepude, der passer til barnets højde og vægt.

Du får et klip hvis:

 • Du har børn under 15 år, der ikke er spændt fast.
 • Du har børn under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, som passer til højde og vægt.

Taxier

Det er chaufførens ansvar, at passagerer under 15 år er spændt fast. Det er ikke et krav, at børn under tre år skal spændes fast i særligt udstyr, medmindre det findes i taxien. Børn, der er fyldt tre år, skal være spændt fast i den almindelige sele og sidde på bagsædet.

Busser

Buschauffører i busser, der er indrettet til 10 personer eller derover inklusiv føreren, får ikke klip, hvis passagerer under 15 år ikke er spændt fast på betingelse af, at chaufføren har oplyst passagerer om, at de skal anvende sele.

Chaufføren kan oplyse på tre måder:

 • Ved at sætte et særligt piktogram op i bussen.
 • Ved at sige det til passagererne.
 • Ved at vise det på bussens tv.

Færdselsloven § 80 og 80 a

Du får et klip for at køre over for rødt. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Færdselsloven §4, stk. 1 og 2

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Derudover får du en bøde på 2000 kr.
Der er to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt og højrevigepligt.

Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel fra begge sider.

Du har ubetinget vigepligt:

 • Ved stoptavle og stoplinje. Du skal stoppe helt op, før du kører videre
 • Ved trekanttavle
 • Ved vigelinjer – også kaldet hajtænder
 • Når du kører ind i en rundkørsel
 • Når du kører ud fra f.eks. en parkeringsplads, ejendom, tankstation, markvej, og når du kører over et fortov, en cykelsti eller rabatten.

Bilister har vigepligt for cyklister, knallerter og modkørende færdsel i forbindelse med højre- og venstresving.

Højrevigepligt

Højrevigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel, der kommer fra højre. Højrevigepligten er ikke markeret med f.eks. skilte eller afmærkninger på vejen.

Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Når du overhaler, så vær opmærksom på:

 • At det skal ske uden fare
 • At vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning
 • At den forankørende ikke giver tegn til at ville overhale
 • At biler, der kører bagved, ikke er begyndt at overhale
 • At du kan komme ind i trafikstrømmen uden ulempe for de andre bilister, efter du har overhalet.

Om overhaling

Overhaling skal altid ske til venstre. Dog skal man overhale højre om køretøjer, der svinger til venstre eller som tydeligt forbereder et venstresving.

Færdselsloven § 21, st. 1-3 og § 23

Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjen, når du overhaler. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

En spærrelinje betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbaner. Det gælder også ved vending, svingning i vejkryds, hvis du kører ind i en indkørsel eller lignende. Er det nødvendigt, f.eks. fordi der er vejarbejde, må du gerne overskride spærrelinjen med forsigtighed.

Færdselsloven § 4, stk. 1

Du får et klip, hvis du øger farten, når du bliver overhalet af en anden. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Hvis en bagfrakommende bil vil overhale, skal du holde så langt til højre som muligt, og du må ikke øge hastigheden.

Færdselsloven § 22, stk.1

Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Når du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet

Færdselsloven § 25

Du får et klip, hvis du kører mod færdselsretningen, f.eks. hvis du kører i den forkerte side af vejen, eller hvis du kører modsat ensretningen. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Færdselsloven § 4

Du får et klip, hvis du kører slalomkørsel eller kører hasarderet forbikørsel i tæt trafik. Derudover får du en bøde på 2000 kr. 

Bliver din hastighed bestemt af de forankørende, fordi trafikken er tæt og kører i flere rækker, må du skifte vognbane, hvis du skal:

 • Svinge ved vejkryds
 • Svinge bort fra kørebanen uden for vejkryds
 • Af ved en frakørsel
 • Ned på vejen fra en tilkørsel
 • Standse eller parkere
 • Eller hvis antallet af vognbaner formindskes pga. sammenfletning

Færdselsloven § 24, stk. 1

Du får et klip, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Du skal sikre dig, at din manøvre sker uden fare eller unødig ulempe for andre, inden du:

 • Svinger i vejkryds
 • Vender eller bakker
 • Sætter i gang fra vejkanten
 • Skifter vognbane
 • På anden måde ændrer din placering
 • Standser eller hurtigt nedsætter hastigheden

Færdselsloven § 16, stk. 2 og § 18, stk. 1 og 2

Du får et klip, hvis du kører venstre om et helleanlæg. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr o. lign., der er anlagt på kørebanen. Du må gerne køre venstre om helleanlægget, hvis vejen er ensrettet eller, hvis det er vist ved afmærkning.

Færdselsloven § 15, stk. 4

Du får et klip, hvis du kører over en jernbaneoverkørsel, når der er givet signal til standsning. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • Når bommene er lukkede
 • Imens bommene lukkes eller åbnes
 • Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

Færdselsloven § 5, stk. 2

Du får et klip, hvis du overtræder de regler, der gælder for transport af børn under 15 år på motorcykel. Derudover får du en bøde på 2000 kr.

Se reglerne for børn på motorcykler her

Straffen for at køre med en lav koncentration af THC i blodet (0,001 - 0,003 mg/kg) er et klip i kørekortet og ½ måneds nettoløn i bøde. 

Hvis du har højere koncentrationer THC i blodet, får du en bøde på 1 måneds nettoløn og enten en betinget frakendelse eller en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år. 

Hvis du kører/har kørt flere gange med højere koncentrationer THC i blodet, andre ulovlige stoffer og/eller alkohol i blodet, stiger straffen og du får frakendt kørekortet i længere tid.

Læs mere om THC (hash) og andre ulovlige stoffer i trafikken