Fornyelse af kørekortet fra 70 år

Læs om reglerne - hvordan fornyer du kørekortet og hvor længe gælder dit nye kørekort?

Husk at forny kørekortet inden det udløber

Fornyelse af kørekortet fra 70 år: Husk at forny kørekortet inden det udløber

Hold øje med udløbsdatoen på dit kørekort

Det er meget vigtigt, at du holder øje med udløbsdatoen på dit kørekort. Det skal fornys, inden det udløber, hvis du fortsat ønsker at køre bil. Ellers er det ikke gyldigt længere, og så du må ikke køre bil. 

Du kan  tidligst forny kørekortet 3 måneder inden det udløber. Du kan få kørekortet fornyet ved at henvende dig på Borgerservice i din kommune. Husk at bestille tid i forvejen og at medbringe ID, dit gamle kørekort og et vellignende foto (eller du kan få taget et nyt foto hos Borgerservice).

Fra 1. juli 2017 der ikke længere krav om lægeattest for at få fornyet kørekortet, med mindre dit kørekort tidligere har været udstedt med tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager.

Læs mere om fornyelse af kørekortet her.

Hvor længe er mit nye kørekort gyldigt?

Dit nye kørekort vil være gyldigt i 15 år. 

Gyldigheden kan godt være kortere, hvis du er syg, fx har diabetes eller anden sygdom, der kan påvirke din evne til at køre bil.

 

 

Spørg din læge hvis du er i tvivl

Fornyelse af kørekortet fra 70 år: Spørg din læge hvis du er i tvivl

Det er dit ansvar, at du er i stand til at køre forsvarligt.

Hvis du får problemer med dit helbred, bør du gå til din læge. Lægen vurderer, om du fortsat kan køre bil, eller om du bør stoppe.

Lægen kan udstede et såkaldt "lægeligt kørselsforbud", hvis dit helbred betyder, at du ikke kan køre forsvarligt bil.

Du skal altid rette dig efter lægens anvisninger i forhold til bilkørsel.

 

Hvornår skal jeg stoppe med at køre bil?

For de fleste mennesker kommer der en dag, hvor helbredet sætter en stopper for bilkørslen.

Du kan sandsynligvis godt selv vurdere, hvornår det er fornuftigt. Men hvis andre er bekymret for din bilkørsel,
så tag det alvorligt. Det er et udtryk for bekymring og omsorg.

Du skal stoppe med at køre bil

  • Når du selv føler dig for usikker til at køre – måske har du været tæt på uheld et par gange
  • Når lægen siger stop
  • Når den motorsagkyndige/politiet siger stop
  • Når familien siger stop
  • Når andre ikke vil køre med

Planlæg livet uden bil

Du kan lette overgangen til ”livet uden bil” ved at planlægge det i god tid. Tænk over, hvor det vil være godt og praktisk at bo mht. offentlig transport, indkøbsmuligheder, familie og venner, hvis du ikke længere kan køre bil.