Baggrund
Om kørekort til 17-årige

Kørekort til 17-årig


Den 1. januar 2017 startede en forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år. 

På den måde får den unge bilist træning i at køre bil sammen med en voksen, der kan hjælpe og give gode råd undervejs.

Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

Både den 17-årige og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at måtte køre sammen.  Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, så træningen bliver både lovlig og sikker.

Baggrund

Baggrunden for forsøgsordningen er, at erfaringer fra udlandet viser, at unge, der har øvet bilkørsel med en ledsager som 17-årige, bliver mere sikre bilister, når de må køre alene som 18-årige. 

Udløber forsøgsordningen 1. januar 2020?

Nej, forsøgsordningen har ikke nogen udløbsdato, men vil blive evalueret efter 3 år. Herefter bliver det besluttet, om der skal justeres i reglerne, eller om forsøgsordningen gøres permanent uden ændringer. 

Du kan altså roligt tage kørekort som 17-årig, selv om der er gået 3 år efter forsøget startede. Hvis der bliver lavet ændringer i ordningen, vil dette blive meldt ud i god tid.

OBS. Pga. corona-situationen har Færdselsstyrelsen midlertidigt ændret nogle af reglerne for  kørekort, bl.a. flere tidsfrister. 
Læs mere her

Jeg er 17 år
Jeg vil tage kørekort som 17-årig

Til dig, som er 17 år - eller bliver det snart

: Til dig, som er 17 år - eller bliver det snart

Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Når du har bestået teori- og køreprøve, må du køre bil med en erfaren bilist - fx din mor og/eller far - som ledsager, indtil du er 18 år.

Krav til ledsageren

Ledsageren skal være mindst 30 år. Han/hun skal have haft et dansk udstedt kørekort til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt.

Ledsageren skal til enhver tid være i stand til lovligt at køre bilen. Han eller hun må fx ikke være fuld.

Det er dit ansvar

Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet. Du skal kunne dokumentere overfor politiet, at du har gjort det. Se her hvordan.

Træn ofte

Det er en god idé at træne så meget som muligt sammen med en eller flere voksne, som du har det godt sammen med, har tillid til og som er gode til at lære fra sig. Så får du god rutine bag rattet og er en mere sikker bilist, når du bliver 18 år og må køre alene.

Når du som 17-årig kører med ledsager, må du kun køre i Danmark.

Jeg er 17 år: Spørgsmål & svar

Ja, det må du gerne. Det midlertidige kørekort fungerer ligesom et rigtigt kørekort.

Du får dit rigtige kørekort med posten fra Borgerservice, når det er klar. På både det midlertidige kørekort og dit rigtige kørekort er der en kode, der fortæller politiet, at du kun må køre bil, når der er en ledsager med, indtil du fylder 18 år.

Hvilken køreuddannelse skal jeg gennemføre, hvis jeg vil tage kørekort som 17-årig?

Du skal igennem præcis samme køreuddannelse som dem, der tager kørekort som 18-årige.

Du skal dog være opmærksom på, at dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) skal give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig ved at skrive under på din kørekortansøgning. Inden du starter på køreuddannelsen, skal du altså sikre dig, at dine forældre er enige om, at de vil give dig tilladelse.

Hvis dine forældre har fælles forældremyndighed, skal de begge to skrive under. Det gælder også, hvis de fx er skilt eller ikke bor sammen.

Hvis det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed over dig, behøver du kun tilladelse fra ham/hende.

Få hjælp til at vælge køreskole på sikkertrafik.dk/kørekort

Allerførst skal du tage kørekort. Dvs. at du skal gennemføre teori- og praktisk undervisning på en køreskole og bestå både teori- og praktisk køreprøve hos politiet.

Når du har bestået køreprøven som 17-årig, må du køre med en ledsager, indtil du fylder 18 år.

Du skal være sikker på, at ledsageren er klar over, hvilke krav, der stilles til ham/hende. Det er dit ansvar.

Færdselsstyrelsens hjemmeside er en blanket, I kan bruge. Udfyld og underskriv blanketten begge to, før I kører. Så er du sikker på, at ledsageren ved, hvilke krav, han/hun skal opfylde.

Hav altid blanketten med, når I kører sammen. Så kan du vise den til politiet, hvis du bliver stoppet.

Hvilke gode råd er der til mig, som er 17 år?

Det er bedst, at du og din ledsager kender hinanden godt og har tillid til hinanden.

For de fleste er det mest oplagt at træne med mor og/eller far.

Træn ofte og varieret: I dagslys og mørke, i godt og dårligt vejr, på motorvej, landevej og i byen. Det vigtige er, at du får kørt mange kilometer og får øvet så mange forskellige situationer som muligt.

Forbered jer

Inden I kører ud i trafikken:

 • Tal om, hvordan din ledsager bedst kan hjælpe dig på turen

 • Sig, hvis du har brug for at øve nogle bestemte ting

 • Aftal hvad I gør, hvis der opstår en uventet eller farlig situation 

 • Hav tjek på, at alle betingelserne er opfyldt for jer begge (krav til kørekort mv.), så I kører lovligt

Når turen er slut, så giv hinanden feedback: Hvad gik godt, hvad gik ikke så godt? Hvad har I lært til næste gang?

Det er dig som fører af bilen, der har ansvaret for kørslen. Selv om din ledsager er med i bilen for at hjælpe og vejlede dig, er du den såkaldte ”juridiske fører” af bilen.

Hvis der er børn under 15 år med i bilen, er det fx dit ansvar, at de er spændt korrekt fast. Og hvis du fx kører for stærkt eller over for rødt, får du selv bøden.

Det er forbudt at køre uden ledsager, før du fylder 18 år. Gør du det alligevel, er bøden minimum 3000 kr. Gør du det flere gange, bliver bøden større.

Hvis din ledsager giver dig et dårligt eller forkert råd (fx at du skal foretage en ulovlig manøvre, køre for stærkt eller lign.), skal du ikke rette dig efter det. Det er dig, der har ansvaret for kørslen og for, at du kører lovligt og forsvarligt.

Ledsageren kan straffes for medvirken, hvis han/hun opfordrer eller opmuntrer dig til at køre ulovligt.

Alle, der opfylder kravene, kan være ledsager. Hvis du vil køre med flere forskellige, så sørg for at udfylde en blanket for hver ledsager.

Hvis du finder ud af, at din ledsager ikke opfylder kravene til at være ledsager (fx ikke har noget kørekort), må du ikke køre med ham/hende. Så skal du stoppe kørslen.

Kører du alligevel med ham/hende, får du en bøde. Ledsageren får også en bøde.

Det er ikke et krav, at du beder om at se kørekortet. Men det er en god idé. Så er I begge to også sikre på, at kørekortet ikke fx er blevet glemt derhjemme.

Ledsageren skal altid have sit kørekort med, når han/hun kører med dig. Hvis ledsageren ikke har sit kørekort med, får han/hun en bøde.

Du kan også få en bøde, hvis du er bekendt med, at ledsageren ikke har sit kørekort med.

Hvad sker der, hvis jeg overtræder færdselsloven?

Hvis du overtræder færdselsloven er sanktionen den samme for dig som for en ny bilist på 18 år eller derover.

Dit kørekort er ”på prøve” i de første 3 år, hvor der skal mindre til end for andre bilister, før du mister det.

Hvis du fx får to klip i kørekortet inden for de første 3 år, får du kørselsforbud og skal til køreundervisning og teori- og køreprøve igen.

Læs mere om kørekort på prøve

Når du fylder 18 år, fungerer dit kørekort som et almindeligt EU-kørekort til kategori B (personbil).

Du behøver ikke længere køre med ledsager, og du må køre i udlandet.

Du skal altså ikke ombytte dit kørekort. Du kan køre videre med det kørekort, du allerede har.

Hvilke køretøjer må jeg køre?

Sammen med en ledsager må du køre:

 • Alm. personbil kategori B
 • Varebil med tilladt totalvægt på max 3500 kg

Derudover må du køre:

 • Lille knallert (knallert30) uden ledsager
 • Traktor uden ledsager

Når du er 17 år og kører med ledsager, må du køre med følgende:

 • I person- og varebil må du køre med en trailer på max 750 kg
 • Hvis traileren vejer mere end 750 kg, må bil og trailer tilsammen ikke veje mere end 3500 kg 

Ja, det må der gerne. Der må være så mange passagerer, som bilen er indrettet til.

Husk, at din ledsager skal sidde på forsædet ved siden af dig, når du kører bilen.

Nej. Når du har taget kørekort, kører du i trafikken på lige fod med alle andre, og derfor skal der ikke være noget skilt bag på bilen.

Nej. Når du som 17-årig kører bil med ledsager, må du kun køre i Danmark.

Først når du fylder 18 år og dit kørekort fungerer som et almindeligt EU-kørekort til personbil (kategori B), må du køre i udlandet.

Jeg er ledsager
Jeg vil være ledsager for en 17-årig

Krav til dig, som vil være ledsager for en 17-årig

: Krav til dig, som vil være ledsager for en 17-årig

Hvis du gerne vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist, skal du opfylde en række krav:

 • Du skal være minimum 30 år

 • Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget.

 • Du skal have et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.

 • Du skal altid medbringe dit kørekort

 • Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at du ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Når I kører, er det din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen.

Det er den 17-årige, der er juridisk fører af bilen og dermed har ansvaret for kørslen.

Når du fungerer som ledsager for en 17-årig, må I kun køre i Danmark.

Jeg vil være ledsager: Spørgsmål & svar

Kravene om, at du som ledsager skal være mindst 30 år og have haft kørekort i 10 år, er sat for at sikre, at du har en vis modenhed og erfaring med at køre bil.

Du skal samtidigt altid være i stand til lovligt at køre bilen. Det er for at sikre, at du kan køre bilen, hvis den 17-årige fx bliver usikker og ikke ønsker at køre længere.

Hvilke gode råd er der til mig som ledsager?

Det er en god idé, at du og den unge forbereder jer sammen, inden I kører ud i trafikken.

 • Tal om, hvordan du hjælper den 17-årige til at få mest muligt nytte af dine erfaringer som bilist.

 • Aftal også hvad I gør, hvis der opstår en uventet eller farlig situation på turen.

 • Hav tjek på, at alle betingelserne er opfyldt (krav til kørekort mv.), så I kører lovligt.

 • Husk, at du ikke er kørelærer, og din rolle er ikke at ”give køretimer” på turen. Du må ikke gribe ind i kørslen ved fx at hive i rattet eller lign.

 • Når turen er slut, så giv hinanden feedback: Hvad gik godt, hvad gik ikke så godt og hvad har I lært til næste gang?

Nej. Den 17-årige tager kørekort på samme måde som 18-årige og skal også bestå den samme teoriprøve og praktiske prøve.

Når du er ledsager for en 17-årig, skal du sidde på forreste passagersæde.

Hvis der er 3 pladser på forsædet (fx i en varebil), må du sidde både i midten eller på det højre forsæde.

Hvis du opfylder betingelserne, må du være ledsager for enhver 17-årig, der har taget kørekort.

I praksis er det oftest forældre, der fungerer som ledsager for deres børn.

Det er ikke et krav, at du beder om at se kørekortet. Men det er en god idé. Så er I begge to også sikre på, at kørekortet ikke fx er blevet glemt derhjemme

Grunden til, at du som ledsager skal have haft et dansk udstedt kørekort de seneste 10 år er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere om dit kørekort har været frakendt i perioden.

Hvis du ikke har haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. personbil) de seneste 10 år, kan du altså ikke fungere som ledsager for en 17-årig.

Hvis du vil være ledsager for en 17-årig og tidligere har haft frakendt kørekortet, gælder:

Hvis du har været frakendt kørekortet ubetinget:

 • Der skal være gået mindst 10 år fra den dato, hvor din frakendelsesperiode udløb

Hvis du har været frakendt kørekortet betinget:

 • Der skal være gået mindst 10 år fra den dag, hvor du blev frakendt førerretten betinget.

Ja, det må du gerne. Det må du også, hvis du fx får en fartbøde.

Men får du frakendt kørekortet – enten betinget eller ubetinget – må du ikke længere fungere som ledsager.

Nej. Både du og den 17-årige skal være i stand til lovligt at køre bilen. Det vil sige, at du ikke må have en ulovlig promille, selv om du er passager. Du må heller ikke have indtaget ulovlige stoffer, når du er ledsager.      

Hvis du som ledsager har over 0,5 promille, får du en bøde på 3500 kr. Bøden kan stige i gentagelsestilfælde.

Hvis den 17-årige fører er klar over, at du som ledsager har en ulovlig promille  - eller på anden måde ikke kan køre bilen lovligt - får den 17-årige også en bøde.

Det betyder, at du ikke må være påvirket af alkohol, ulovlige stoffer eller medicin - eller være træt eller syg i en sådan grad, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Du skal nemlig altid være i stand til lovligt at køre bilen, hvis den 17-årige fx bliver usikker og gerne vil have dig til at køre. Du kan altså ikke bruge den 17-årige som chauffør, hvis du ikke selv kan køre bil.

Hvis du ikke er i stand til at køre bilen lovligt, mens du er ledsager for en 17-årig, får du en bøde på 3500 kr.

Ja. Men du skal huske, at du er med i bilen for at komme med råd og vejledning til den unge.

Det anbefales derfor, at du har din opmærksomhed rettet mod kørslen og ikke taler i mobiltelefon eller laver andre ting, der distraherer dig fra at følge med i trafikken.

Nej. Alle, der lever op til betingelserne, kan ledsage en 17-årig fører.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside er en blanket, du og den 17-årige kan udfylde og underskrive, før I kører. Så er I begge to sikre på, at I hver især kender betingelserne for at køre sammen, og I kan vise den til politiet, hvis I bliver stoppet.

Så bør du selvfølgelig råde ham/hende til at sætte farten ned og køre lovligt.

Som udgangspunkt nej. For det er føreren af bilen, der har ansvaret for kørslen, herunder skader, køretøjet forvolder.

Men hvis du opmuntrer eller opfordrer den 17-årige fører til fx at køre for stærkt eller på anden måde ulovligt, kan du straffes for medvirken ifølge straffeloven.

Forsikring
Spørgsmål og svar om forsikring

: Forsikring

Forsikring


Når en 17-årig kører din bil, vil bilens lovpligtige forsikring som udgangspunkt dække på samme måde, som hvis andre med gyldigt kørekort kører bilen.

Men vær opmærksom på, at du som ledsager for en 17-årig skal opfylde en række krav - selvom du "kun" er passager.

Nogle forsikringer har højere selvrisiko for førere under 25 år.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er tvivl om noget.

Forsikring: Spørgsmål & svar

Det er ejeren/brugeren af bilen, der har ansvaret for, at bilen er forsikret.

Det behøver du ikke. Bilens forsikringer dækker som for alle andre med gyldigt kørekort.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle forsikringer har højere selvrisiko, hvis bilens fører er under 25 år.

Du skal selvfølgelig også sikre dig, at du selv opfylder kravene til at være ledsager for en 17-årig.

Læs om kravene til ledsagere

Ja. Bilens forsikringer dækker som for alle andre med gyldigt kørekort.

Dog skal du være opmærksom på, at nogle forsikringer har højere selvrisiko, hvis bilens fører er under 25 år.

Det er ejeren/brugeren af bilen, der har ansvaret for, at bilen er forsikret – også når du kører.

Bilens forsikring dækker for alle, som kører bilen med gyldigt kørekort. Men kører du vildt eller hensynsløst, kan det  - som for alle andre - have betydning for kaskodækningen.

I nogle selskaber påvirkes prisen på din forsikring ikke. I andre selskaber kan skaden bevirke, at prisen stiger.

Det kan også have betydning, hvis du skal skifte forsikringsselskab, da prisen bliver beregnet efter hvor mange år, du har kørt uden skader.

Situationen er i øvrigt ikke anderledes, end hvis andre med gyldigt kørekort kører bilen. Dvs. at det er det samme uanset, om det er en 17-årig eller en ældre, der kører bilen.

Bilens lovpligtige ansvarsforsikring hæfter altid over for den/dem, der kommer til skade i et eventuelt uheld.

Hvis ledsagerens manglende opfyldelse af reglerne er årsag til skaden, kan det være, at kaskoforsikringen ikke dækker.

Ta’ kørekort
Ta' kørekort - sådan!

: Ta’ kørekort

Få hjælp til at vælge køreskole

Før du som 17-årig må køre bil med en ledsager, skal du tage kørekort.

Fra 1. januar 2017 (og ikke før!) må du tidligst starte på køreuddannelsen, når du er 16 år og 9 måneder.

Men hvordan vælger du køreskole, hvad får du for pengene og hvad indeholder undervisningen?

Få svar på sikkertrafik.dk/kørekort