Hvilke regler er der for lys og lygter på biler?

Hvordan virker de forskellige lygter på bilen, hvornår skal de være tændt - og hvordan gør du? Få svar på siden her.

Spørgsmål og svar om lygter

Det skyldes, at på mange nyere biler er det kun kørelyset foran, der tænder, når man starter bilen.

Men baglygterne tænder ikke automatisk, da der ikke er krav om, at man har tændt baglygterne om dagen.

På mange af disse biler skal man derfor selv manuelt tænde baglygterne, når det bliver mørkt eller når sigtbarheden er nedsat.

Andre biler kan have et sensorsystem, som selv sørger for, at kørelyset foran skifter til nærlys, når det bliver mørkt, og at baglygterne så tænder samtidigt.

Det kan være svært at huske selv at tænde nærlyset og dermed baglygterne, når det begynder at blive mørkt. Det er derfor, at man kan møde biler uden lys i baglygterne, selv om de burde være tændt.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil være sikker på, at der lys i baglygterne?

Hvis du vil være sikker på, at der er lys i baglygterne, så tænd for nærlyset. Så tændes nærlyset foran, samt baglygterne og nummerpladebelysningen bagpå.

Hvis du har en bil, hvor baglygterne ikke tændes automatisk, kan du kontakte dit værksted og høre, om det er muligt at få ændret på din bil, så baglygterne altid lyser, når der er tænding på bilen. Det kan lade sig gøre på de fleste – men ikke alle – biler.

Hvis det er kørelyset foran (typisk to LED-lysstriber), der tænder sammen med baglygterne, når bilen startes, skal du stadig huske at tænde nærlyset, når det bliver mørkt og når sigtbarheden er nedsat.

Du kan blinke en eller to gange med det lange lys for at gøre føreren opmærksom på, at han har glemt at tænde baglygterne.

Det er tilladt at blinke med fjernlyset, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare (Færdselsloven, § 32).

Nej, det kan man ikke. Det skyldes at:
 • Det er ikke lovpligtigt at køre med lys bag på bilen, når det er lyst
 • Man kan ikke kræve godkendte biler ændret med tilbagevirkende kraft.
 • Det er ikke i alle biler, at det rent teknisk kan lade sig gøre at omkode dem.

Et godt tip er at parkere foran en butiksrude og afprøve alle lygtefunktionerne. Så kan du også se, om der er nogle pærer, der ikke virker.

Hvis du parkerer forlæns op mod en butiksrude, kan du kontrollere nærlys, kørelys, fjernlys, positionslys, blinklys og evt. tågelygter foran.

Hvis du parkerer baglæns op mod en butiksrude, kan du kontrollere, om baglygterne er tændt – og samtidig også kontrollere stoplyset og blinklyset bagpå. Du kan også tjekke, hvordan det ser ud, når du tænder positionslyset og evt. tågebaglygte(r).

Du kan også gå en tur rundt om bilen for at se, hvornår de forskellige lygter er tændt, og hvordan det ser ud.

Husk særligt at afprøve tågelygterne for og bag (hvis der er tågelygter på din bil) –  så du ved, hvordan det ser ud, når de er tændt. Det er sjældent, man bruger dem, så det er godt at genopfriske det engang i mellem. 

Husk, at når du kører bil, er det dit ansvar, at du har tjekket at, bilens lygter virker, og hvordan de forskellige lygter aktiveres og afbrydes. Det er vigtigt, at du har godt styr på bilens funktioner, så du ikke skal sidde og prøve dig frem, mens du kører. For det tager din opmærksomhed væk fra trafikken.

Hvordan virker Auto-funktionen?

Mange biler har en Autofunktion. Når du indstiller knappen på ”Auto”, vil en sensor i bilen automatisk tænde for nærlyset foran og baglygterne bagpå, når det bliver mørkt eller når sigtbarheden er nedsat. Lygterne slukker, når du slukker motoren.

Du kan altså godt køre med indstillingen ”Auto” hele tiden.

Vær dog opmærksom på, at det ikke er altid at ”Auto”-funktionen registrerer, hvis det bliver lettere usigtbart, fx hvis det begynder at regne let eller er diset. Du kan opdage det ved, at der ikke er lys i instrumentbrættet. I disse tilfælde skal du selv manuelt tænde for nærlyset.

Hvilke lygter lyser, hvis knappen står på ”0”?

Hvis knappen står på ”0”, er det – i langt de fleste nyere biler – kun kørelyset foran, der er tændt. Det vil sige, at der ikke er lys i baglygterne.

Det betyder, at andre bag dig har svært ved at se dig, hvis det er mørkt eller der er nedsat sigtbarhed.

OBS. I ældre biler uden kørelysautomatik kan ”0” betyde, at alle lygter er slukkede.

Hvad er kørelys?

De fleste nye biler har i dag særlige LED-kørelys foran. Det er typisk to LED-lysstriber, der sidder ved siden af eller under nærlyslygterne.

Kørelyset er designet til at gøre bilen synlig for andre trafikanter i dagslys, men de lyser ikke vejen op foran bilen. Så de er ikke egnet til brug i mørke.

I mørke skal du køre med nærlyset tændt – eller fjernlyset, hvis det ikke generer andre.

Hvad er nærlys?

Nærlyset er designet til at hjælpe føreren med at se vejen foran. Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 meter foran bilen.

Nærlyset må bruges hele døgnet.

Når nærlyset er tændt, er baglygterne altid tændte.

Hvad er positionslys?

Når positionslyset er tændt, er det kun de små positionslygter foran, som er er tændt sammen med baglygterne.

Positionslyset må ikke bruges under kørsel. Det må kun bruges, når du parkerer bilen eller venter ved en jernbaneoverskæring.

I praksis vil du sjældent få brug for positionslyset.

Hvad er tågelygter?

Tågeforlygterne lyser vejen op foran dig "under tågen", så du bedre kan se fremad.

Tågebaglygter (der kan være enten én eller to bagpå) giver et kraftigt rødt lys, så bagfrakommende kan se dig i god tid, selvom det er tåget. 

Husk at slukke for tågelygterne, når tåget er lettet, da de kan blænde andre trafikanter. 

OBS. Det er ikke lovpligtigt at have tågelygter på bilen, men de fleste har som minimum én tågebaglygte.

Læs mere om tågelygter her.

 

 

 

Husk at tænde baglygterne

Gode råd

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Gode råd

Hvis du har en bil, hvor baglygterne ikke tænder automatisk:

 • Undersøg, om det er muligt at få ændret på din bil, så baglygterne altid tænder, når du starter den - eller gør det til en vane altid at tænde nærlyset, når du starter bilen

Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne:

 • Tænd nærlyset, så er der også lys i baglygterne.  

Hvis du ser en bil uden lys bagpå – og det er mørkt eller usigtbart:

 • Blink en gang med det lange lys for at gøre føreren opmærksom på at tænde baglygterne.

Husk baglygterne!

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Husk baglygterne!

I 2011 indførte EU en regel om, at der skal være kørelys foran på alle nye biler, også om dagen. For at spare på energien gælder kravet ikke lys i baglygterne.

På nye biler er kørelyset typisk en LED-lys-stribe under eller ved siden af forlygterne

Reglerne har givet danskerne en særlig udfordring. Vi har nemlig gennem mange år vænnet os til, at både forlygter og baglygter tænder, når man starter bilen.

Men sådan er det ikke med en del nye biler. Her er det kun kørelyset foran,der tænder, når bilen starter. Mange glemmer derfor at tænde baglygterne, når det bliver mørkt eller når sigtbarheden er nedsat. Det kan give farlige situationer i trafikken, fordi det er svært at se biler uden lys bagpå.

Hvis du har købt en ny bil, så er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan lyset virker. Nogle biler er indrettet sådan, at lyset bagpå automatisk tænder, når det begynder at bliver mørkt eller der er nedsat sigtbarhed. I andre indikeres det, at man skal tænde lyset, fx ved at der ikke er lys i instrumentpanelet. Nogle biler kan omkodes, så baglygterne tænder, når du starter bilen. Dit værksted kan fortælle dig, om det er muligt i din bil.

 

Få styr på alle lygterne i din bil

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Få styr på alle lygterne i din bil

Nogle af bilens lygter bruges ret sjældent. Måske er du lidt i tvivl om, hvad de forskellige symboler betyder? Hvordan fx tågelygterne virker? Hvor du tænder og slukker dem? Og er du sikker på, at ingen pærer er defekte?

Brug 5 minutter på at få styr på det, når bilen er parkeret. Det er bedst at gøre det i mørke:

Parkér foran en rude, så du kan se forlygterne spejle sig i den. Tænd og sluk alle de forskellige lygter og blinklys på bilen, så kan du se, hvornår de enkelte lygter tænder og slukker, og hvordan det ser ud. Vend bilen og gentag proceduren med lygterne bag på bilen.

Så ved du, hvordan alle lygter fungerer, den dag du får brug for det under kørslen.

Hvis du først skal til at finde ud af det, mens du sidder bag rattet ude på vejen, kan det være farligt og gøre dig uopmærksom i trafikken.

Hvad siger loven?

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Hvad siger loven?

I Danmark skal man køre med nærlys eller kørelys foran på bilen hele døgnet. I lygtetændingstiden skal baglygterne også være tændt.

Hvad er lygtetændingstiden?

Lygtetændingstiden er fra solen går ned til solen står op, samt når sigtbarheden er nedsat, fx når det regner, sner eller er tåget. Når man kører i en tunnel, skal der også være lys på bilen.

Det er ikke ulovligt at køre med slukkede baglygter, når det er lyst. Men ligeså snart solen går ned, eller sigtbarheden er nedsat, skal baglygterne være tændt.

Det koster 1000 kr. i bøde, hvis man glemmer at tænde baglygterne i lygtetændingstiden, eller hvis man har lygtefejl på bilen.

 

Test din viden om bilens lygter

Hvis der opstår kø på vejen

En pludselig opstået kø på motorvejen eller landevejen kan hurtigt blive farlig. Det gælder om at advare trafikanterne bag dig og samtidig passe på dig selv.

Gode råd

 • Tænd havariblinket og træd på bremsen

 • Hold øje i bakspejlet, om trafikanten bagved har opdaget kødannelsen og bremser ned. Har han/hun ikke det, kan du undvige ud i rabatten eller nødsporet.

 • Sørg for, at der er afstand til bilen foran dig, når du er bremset helt ned. På den måde har du mulighed for at manøvrere væk, hvis der kommer én bagfra, som ikke kan nå at bremse.

 • Holder du stille bagerst i en kø på motorvejen, kan det være en god idé - udover at have havariblinket tændt - at du også træder på bremsen. På den måde lyser bremselygterne også for at advare bilister bag ved.

Sæt farten ned i tåge. Husk at slukke tågelygterne, når tågen letter.

Sådan virker tågelygterne

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Sådan virker tågelygterne

Tågelygter foran

Tågelygterne foran er enten placeret under forlygterne eller sammen med dem.

Tågelygterne lyser ned på vejen ”under” tågen, både fremad og ud til siderne. Det betyder, at du bedre kan se, hvad der sker foran dig, fordi du undgår at vanddråberne i tågen reflekterer lyset fra forlygterne tilbage i dine øjne.

Når det er tåget, kan tågelygterne bruges enten alene eller sammen med nærlyset. Hvis tågen er meget tæt, kan det være en fordel at slukke nærlyset. Prøv dig frem, og se hvad der giver dig bedst udsyn i den konkrete situation.  

Du bør kun bruge tågelygter, når det er tåget eller der er dårlig sigtbarhed fx på grund af tæt regn eller sne.

Så husk at slukke tågelygterne igen, når tågen letter/regnen stopper. Lyset fra tågelygterne kan genere andre bilister, hvis de er tændt, når det ikke er tåget

Hvad siger reglerne om tågelygter?


Tågelygter foran

 • I lygtetændingstiden (dvs. når det er mørkt eller sigtbarheden er nedsat) må tågeforlygter kun bruges, når det samtidig er tåget eller det regner eller sner kraftigt. 

 • Uden for lygtetændingstiden (dvs. når det er lyst og sigtbarheden er god) må tågelygterne foran gerne bruges, men IKKE samtidigt med nærlyset/kørelyset. Det er altså ikke tilladt at køre med både tågeforlygter og nærlys/kørelys samtidigt, når det er lyst og sigtbarheden er god. 

Tågelygter bagpå

 • Tågebaglygter må kun bruges, når det er tåget eller det regner eller sner kraftigt.

Tågelygter bag på bilen

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Tågelygter bag på bilen

Bilen kan have enten én eller to tågelygter bagpå. 

Tågelygter bagpå giver et meget kraftigt rødt lys, så bagfrakommende kan se dig i god tid, selvom det er tåget.

Tågelygter bagpå kan virke blændende for dem, der kører bagved dig. Så husk at slukke dem, når tågen letter, eller der ikke længere er brug for den til at advare biler bagfra. Fx hvis bilerne kører tæt og alle har sat farten ned.

 

Sæt farten ned i tåge og dårligt vejr

Hvilke regler er der for lys og lygter på biler? : Sæt farten ned i tåge og dårligt vejr

Husk at sætte farten tilstrækkeligt ned i tåge eller dårligt vejr. Du skal køre så langsomt, at du kan nå at bremse, hvis trafikken foran dig sætter farten ned eller der opstår kø. 

 • Tjek vejrudsigten og kør hjemmefra i god tid, så du ikke bliver stresset over at skulle sætte farten ned.
 • Tjek at alle lygter virker, inden du kører.
 • Hvis din bils baglygter ikke tænder automatisk sammen med forlygterne: Få det ordnet på et værksted eller gør det til en vane at tænde baglyset, hver gang du starter bilen.
 • Brug kun tågelygterne, når det er tåget eller regner kraftigt. Husk at slukke dem, når tågen letter/regnen stopper.
 • Hold ruderne rene - både indvendigt og udvendigt