Vælg køreskole
Hvordan vælger du køreskole?

Hvordan vælger du køreskole?


Lyt til anbefalinger

Spørg dig omkring og lyt til andres erfaringer. Kender du én, der har været glad for sin køreskole og kørelærer, er der gode chancer for, at du også bliver det.

Kig på flere køreskoler

Kig på flere tilbud fra forskellige køreskoler. Find ud af, hvad andre fortæller om dem, og sammenlign, hvad du får for pengene. Brug lidt tid på din beslutning i stedet for bare at vælge den køreskole, der ligger tættest på dig, eller den med den laveste pris.

Tal med kørelæreren

Tag ud til køreskolen og tal med kørelæreren. Det er vigtigt, at begge dele passer til dig og dine behov. Synes du, at kørelæreren er fornuftig og seriøs, har I bedre muligheder for at få et godt samarbejde.

Få mere hjælp til at vælge køreskole ved at downloade vores tjekliste

OBS. Pga. corona-situationen har Færdselsstyrelsen midlertidigt ændret nogle af reglerne for  kørekort, bl.a. flere tidsfrister.
Læs mere her

Økonomi
Hvad får du for pengene?

Hvad får du for pengene?


Stil spørgsmål til prisen

 • Er alle de obligatoriske lektioner inkluderet i prisen? 
 • Hvad koster ekstra lektioner? (Måske får du brug for flere kørelektioner end de obligatoriske, før du er klar til køreprøven – det er tilfældet for de fleste.)
 • Er førstehjælpskursus og køreprøve (både teori- og praktisk prøve) inkluderet i prisen?
 • Opkræves der selvrisiko på manøvrebane og køreteknisk anlæg?

Få hjælp til at sammenligne priser ved at downloade vores tjekliste

Det billigste kan blive det dyreste

Flere køreskoler tilbyder lave priser eller pakkeløsninger, og det kan være svært at gennemskue, hvad du får for pengene. En god huskeregel er, at pris og kvalitet ofte hænger sammen. Så lad dig ikke kun friste af tilbuddet om et billigt kørekort.

Det kan blive dyrt at købe en billig pakke med et fast antal lektioner, hvis du fx har brug for ekstra kørelektioner for at blive klar til køreprøven. Prisen for ekstra lektioner kan være forskellig fra køreskole til køreskole.

Pas på med at betale forud

Pas på med at betale forud for hele din køreuddannelse. Der kan ske meget undervejs. Fx kan du blive utilfreds med din kørelærer og ønske at skifte køreskole. Så betal hellere løbende for de lektioner, du får. 

Betaler du for hele din køreuddannelse med det samme, skal du få en kvittering. Sørg også for at få på skrift, hvad der sker, hvis du eller køreskolen afbryder forløbet. Så kan du nemmere tage stilling til, om det er en fordel at købe en pakkeløsning.

Undervisning
Hvad indeholder undervisningen?

: Hvad indeholder undervisningen?

Afsæt tid til at tage kørekort. Det tager som regel 3-5 måneder at gennemføre uddannelsen.

Når du begynder på din køreuddannelse, skal du have en lektionsplan.

Du får udleveret to lektionsplaner:

 • Den ene lektionsplan er til dig, så du kan følge med i, at du får dine teori- og kørelektioner i den rigtige rækkefølge. Du kan også følge med i, hvor langt du er kommet
 • Den anden lektionsplan opbevares på køreskolen, og du og din kørelærer skal underskrive den umiddelbart efter hver lektion og notere, hvor lang tid lektionen har varet. Lektionsplanen med jeres underskrifter fungerer som et bevis på den undervisning, du får.

Brug lektionsplanen til at sikre, at du får den undervisning, loven kræver. Og tjek, at du har modtaget den undervisning, du skriver under på.

Din køreuddannelse skal minimum bestå af følgende:

Teoriundervisning
Din teoriundervisning består af 29 lektioner a 45 minutter. Mange køreskoler underviser 2-4 teorilektioner pr. undervisningsgang.

Selvstudium: Hvis du er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 teorilektioner, kan du på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner. 

Manøvrebane
Du skal have 4 lektioner på manøvrebane, som er en lukket øvelsesplads. Det er lovpligtigt og dit ansvar, at du har gennemført de 4 lektioner, før du kommer ud at køre i trafikken. Hvis det ikke bliver overholdt, kan du få en bøde, når politiet kontrollerer din lektionsplan inden køreprøven.

Kørsel på vej
Køreuddannelsen består af 16 lektioner i manøvrer på vej. De indeholder blandt andet:

 • Igangsætning og standsning ved vejkant
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og bakning
 • Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
 • Møde med andre
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder, fx fartdæmpede, lege- og opholdsområder
 • Fremkørsel mod kryds
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Højresving i kryds
 • Venstresving i kryds
 • Kørsel i rundkørsler
 • Motorvejskørsel
 • Kørsel ved siden af andre (tæt trafik)
 • Kørsel i tunnel
 • Standsning og parkering
 • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden

Førstehjælpskursus
Kurset i færdselsrelateret førstehjælp varer 8 timer: 4 timers undervisning om basal genoplivning og 4 timer om færdselsrelateret førstehjælp. Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at yde førstehjælp, hvis der sker en trafikulykke. 

Køreteknisk anlæg
Du skal have 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle 29 teorilektioner og haft de obligatoriske 16 lektioner på vej. Det er dog en mulighed at gemme de to sidste obligatoriske kørelektioner, fx til en evaluerende køreprøve eller til repetition efter behov.

På køreteknisk anlæg skal du medbringe din lektionsplan (kørelærerens eksemplar i udfyldt stand frem til køreteknisk anlæg) og en udfyldt ansøgning om kørekort. Du bør også medbringe billed-id.

Teoriprøve
Til din teoriprøve bliver du testet i din viden om trafik og kørsel. Du skal svare på spørgsmål til 25 billeder. Prøven varer normalt ca. en halv time, og du må ikke medbringe hjælpemidler. Teoriprøven foregår hos politiet.

Køreprøve (praktisk prøve)
Til din køreprøve (den praktiske prøve) skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Du bliver testet både i dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Ud over selve kørselstiden bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering.

Køreprøven kan forlænges eller afbrydes, hvis din viden eller dine kørefærdigheder er utilstrækkelige. Svarer du fx forkert på de tekniske spørgsmål om bilens udstyr, kan den sagkyndige (censor) beslutte, at du ikke har bestået prøven. Det samme gælder, hvis den sagkyndige undervejs vurderer, at du ikke kører godt nok.

Hvor lang tid tager det?

De fleste bruger 3-5 måneder på at tage kørekort. Men det er forskelligt, hvordan køreskolerne planlægger lektionerne. Og endeligt er det forskelligt, hvor hurtigt man lærer, og om man fx har brug for flere kørelektioner end de obligatoriske 16. Du kan også opleve ventetid på teori- og køreprøven (den praktisk prøve).

Download vores tjekliste og få overblik over det, du skal holde styr på

 

Tjek
Hvad skal du have tjek på?

Hvad skal du have tjek på?


Hold øje med din lektionsplan

 • Du får udleveret to lektionsplaner, når du begynder på din køreuddannelse. Den ene er til dig, så du kan følge med i, at du får dine teori- og kørelektioner i den rigtige rækkefølge. Den anden opbevares på køreskolen, og du og din kørelærer skal underskrive den umiddelbart efter hver lektion og notere, hvor lang tid lektionen har varet.  Lektionsplanen med jeres underskrifter fungerer som et bevis på den undervisning, du får. 
 • Medbring din lektionsplan til alle lektioner, og hold øje med, at din teori- og køreundervisning sker i samme rækkefølge som i lektionsplanen.
 • Du skal have kørt mindst 14 lektioner, inden du kan komme til teoriprøve, og have kørt 16 lektioner, før du kan blive indstillet til køreprøve (praktisk prøve). Du skal derfor holde øje med, om du får de lektioner, som du skal have, og at du skriver under på det rigtige i din lektionsplan.
 • Hvis din kørelærer vurderer, at du fx efter ti minutters øvelse på motorvej gør det godt, og vil køre væk fra motorvejen, så skal du kræve at få den fulde tid på motorvejen.
 • Er lektionsplanen ikke udfyldt korrekt, risikerer du at blive afvist eller få en bøde, når politiet kontrollerer den inden køreprøven.

Undervisningen opfylder kravene når …

 • Undervisningen følger din lektionsplan.
 • Teoriundervisningen ikke kun sker som it-undervisning. Der skal også være klasseundervisning.
 • Teoriundervisningen foregår med andre, der er lige så langt i forløbet som du.
 • Undervisningen er baseret på billeder/illustrationer mv., så du trænes i at vurdere trafikken.
 • Dine første kørelektioner foregår på lukket bane (manøvrebane), hvor du kører alene i bilen.
 • Køreundervisningen omfatter kørsel i og uden for by, på motorvej, motortrafikvej og mørkekørsel. Din mørkekørsel må tidligst ske en time efter solnedgang og en time før solopgang.

Hvis din køreskole ikke opfylder kravene, kan du klage.

Det skal du medbringe til teori- og køreprøve (praktisk prøve)

 • Udfyldt og godkendt ansøgning om kørekort med foto og lægeunderskrift på bagsiden.
 • Lektionsplan. Hvis den ikke er udfyldt korrekt, kan du blive afvist eller få en bøde.
 • Gyldig legitimation: Pas eller fødsels-/dåbs-/navneattest og billedlegitimation. Hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten, skal du medbringe et offentligt dokument med dit personnummer. Alternativt kan du medbringe tidligere udstedte kørekort.

Download vores tjekliste og få overblik over det, du skal holde styr på

 

 

Klage
Overvejer du at klage?

: Overvejer du at klage?

Skriv til din kørelærer eller køreskole

Er du utilfreds med din undervisning, skal du skrive til din kørelærer eller din køreskole. Her skal du beskrive, hvad der er årsagen til din utilfredshed eller bekymring.

 

Ankenævn for Køreundervisning

Hvis din klage ikke hjælper, kan du kontakte Ankenævn for Køreundervisning. Det koster 150 kr. at klage. Du får pengene igen, hvis nævnet vurderer, at du har helt eller delvist ret.

 

Klage over teoriprøve eller køreprøve (praktisk prøve)

Hvis du vil klage over din teoriprøve eller køreprøve (praktisk prøve), skal du henvende dig til den politikreds, hvor din prøve er foregået. Find din politikreds her.

Skift køreskole
Vil du skifte køreskole?

: Vil du skifte køreskole?

Du kan altid skifte til en anden køreskole, hvis du er utilfreds med undervisningen. Har du købt et pakketilbud, er det dog ikke sikkert, at du kan få penge tilbage for den undervisning, du mangler.

Derfor er det en god idé at undersøge, hvilke vilkår der gælder, hvis du skifter til en anden køreskole midt i forløbet. Hvis du har købt et pakketilbud, kan du måske få refunderet dine penge for manglende køre- og teorilektioner helt eller delvist.

Husk lektionsplan og ansøgning om kørekort

Skifter du køreskole, skal du bede din kørelærer om at udlevere din ansøgning til dig og din lektionsplan til din nye kørelærer. Køreskolen har ikke ret til at beholde dem, heller ikke selv om du skylder skolen penge.

Download tjekliste
Download tjekliste

Hvem står bag?

Denne side er udviklet i et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik, Politiet, Færdselsstyrelsen, Dansk Kørelærer-Union, Danske Kørelæreres Landsforbund og Dansk Køreskole Forening.

Kørekort til 17-årige
Kørekort til 17-årige

:

Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor du kan tage kørekort allerede som 17-årig.

Derefter må du køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til du fylder 18 år.

På den måde få du træning og rutine i at køre bil sammen med en voksen, før du som 18-årig må køre alene.

Både du og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at I må køre sammen. 

Læs mere på sikkertrafik.dk/kørekort17år