Vejvrede

Hvad er vejvrede og hvordan undgår du det? Få gode råd her.

Hvad er vejvrede og hvorfor er det farligt?

Vejvrede: Hvad er vejvrede og hvorfor er det farligt?

Vejvrede er den danske betegnelse for det engelske udtryk ”Road rage”. Vejvrede er vrede over andre trafikanters opførsel i trafikken. Vejvrede kommer oftest til udtryk i form af fagter, tilråb eller tegn. Dernæst kommer trusler, spark eller slag på køretøj. Kun i mere sjældne tilfælde ender vejvrede med decideret fysisk vold.

Derfor er vejvrede farligt

Når man hidser sig op i trafikken, øger det risikoen for at køre galt, da de involverede bliver mentalt distraheret og får mindre fokus på trafikken. Derfor er det vigtigt at undgå vejvrede.

Hvor mange bliver udsat for vejvrede og hvor mange gør det selv?

30 % af danskerne siger, at de inden for det seneste år er blevet råbt ad i trafikken, mens 23 % har "fået fingeren" af en anden trafikant.

Når det kommer til, om man selv gør det, er tallene lavere. 25 % siger, at de selv har råbt ad andre, mens 15 % indrømmer at have "givet fingeren" til andre i trafikken.
Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik, 2020

Gode råd - sådan håndterer du din vejvrede

 • Bevar roen, selvom du bliver forskrækket over en anden trafikants adfærd

 • Husk på, at den anden trafikant næppe ville genere dig

 • Alle kan lave en fejl, og det hjælper ikke at blive vred

Gode råd - hvis du udsættes for andres vejvrede

 • Forhold dig roligt og prøv at trappe situationen ned

 • Bliv siddende i bilen, hvis en trafikant er agressiv overfor dig

 • Forlad stedet roligt og sikkert

 • Vis tilgivelse og husk, at den anden måske blot blev forskrækket

Hvorfor opstår vejvrede?

Vejvrede: Hvorfor opstår vejvrede?

Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor nogle trafikanter reagerer med vejvrede i trafikken, mens andre ikke gør. Når man spørger de personer, der siger, at de har udøvet vejvrede, så svarer en stor del af dem, at de blev forskrækket over den andens adfærd eller ville vise, at han/hun lavede en fejl. 

Men når man spørger, hvorfor de tror at andre hidser sig op i trafikken, så svarer flertallet, at det er fordi, at de ikke kan styre deres vrede.

Der er altså forskel på, hvordan man opfatter sin egen og andres vejvrede.

Hvis man udsættes for vrede i trafikken, er det vigtigt at huske på, at modpartens reaktion kan skyldes forskrækkelse. Der behøver ikke være ond vilje bag den voldsomme reaktion.

Læs mere om vejvrede hos DTU Transport

Hvem bliver vred i trafikken?

Vejvrede: Hvem bliver vred i trafikken?
 • Bilister er oftere involveret i vejvrede end cyklister. 

 • Mænd er oftere involveret i vejvrede end kvinder - men forskellen er blevet mindre end tidligere

 • Jo oftere man kører i trafikken, og jo mere stresset man er, jo oftere reagerer man med vrede.

Konflikthåndtering i trafikken - hvad kan du gøre?


Læg mærke til, hvordan du reagerer

 • Hvad sker der med dig, når du bliver vred?
 • Være opmærksom på dine reaktioner, fx at du tænker, at den anden trafikant er en idiot, eller at pulsen stiger

Find alternative forklaringer

 • Tænk på alternative forklaringer på andres dårlige adfærd: Måske har han/hun overset dig, fordi vedkommende er stresset?
 • Har du gjort noget, som kan have provokeret den anden?

Fortæl dig selv, hvad du børe gøre. Sig til til dig selv, at

 • alle laver fejl nogle gange, også dig
 • den anden ikke gør det for at genere dig
 • det er ikke ulejligheden værd at blive vred

Bevar roen, selvom du føler dig provokeret

 • Bevar roen og kontrollen i situationen. Tænk på tidligere tilfælde, hvor du tacklede situationen på en god måde.
 • Forbliv høflig, også hvis du føler dig provokeret

Hold fokus på din egen kørsel

 • Fokuser på at køre sikkert og tag ikke provokerende adfærd personligt

Kilde: DTU Transport, RELAX-projektet (om håndtering af vejvrede)