Pas på de store i trafikken

Ulykker med lastbiler er ofte meget alvorlige. Fordi de er større og tungere end andre på vejene. Derfor skal du være særligt opmærksom på lastbiler, når du cykler, går og kører i trafikken.

Hvad siger loven?

Pas på de store i trafikken: Hvad siger loven?

Der er særlige regler for, hvor gammel man skal være, og hvad man skal kunne og vide for at tage kørekort til lastbil. Men derudover er langt  de fleste færdselsregler de samme for store køretøjer som for personbiler.

For eksempel gælder de samme regler for brug af sikkerhedssele i alle typer biler, lastbiler og busser. Er et sæde udstyret med sikkerhedssele, skal den bruges.

Lastbiler og vogntog over 3.500 kg

For lastbiler og vogntog (bus eller lastbil + påhængskøretøj) er hastighedgrænsen fra 1. januar 2020: 80 km/t på landevej, motortrafikvej og motorvej.
I tættere bebygget område må lastbiler følge den lokale hastighedsgrænse.

Ulykker med lastbiler


Når en lastbil er involveret i en trafikulykke, er det oftest modparten, der kommer til skade.

Omkring en tredjedel af alle dræbte eller tilskadekomne i ulykker med lastbiler er bløde trafikanter - fodgængere, cyklister, knallertkørere og motorcyklister.

Kun ca. 10 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne befinder sig inde i lastbilen.

Kilde: Vejdirektoratet (2008-2017).

Sikkerhed ved højresving

Pas på de store i trafikken: Sikkerhed ved højresving

Det er dit ansvar som chauffør at orientere dig grundigt, inden du svinger til højre.

Stort set alle højresvingsulykker sker omkring højre forhjul og fronten på lastbilen.

Gode råd til et sikkert højresving:

  • Hold forrude og sideruder rene og helt fri for ting som hylder, vimpler, gardiner, skærme mm. Selv en lille ting i forruden kan betyde, at du overser en person tæt på lastbilen.
  • Tjek dine spejle før HVER kørsel. Lastbilen skal fylde ca. 1 cm i hvert spejl, så er spejlet indstillet rigtigt.
  • Hold fokus på trafikken, og koncentrer dig fuldt om køreopgaven ved ethvert højresving. Kig ikke på telefon, GPS eller lign., når du nærmer dig et kryds. 
  • Orienter dig effektivt, både på vej mod krydset og lige inden selve svinget. Tag dig god tid og stop og orienter dig en ekstra gang, så du er sikker på, at der ikke er nogen cyklister i den kritiske zone omkring forhjul og førerhus, når du svinger.

Download folderen "Sving sikkert til højre"

Forside Sving sikkert til højre.png
Sving sikkert til højre
Download

Se hvorfor orienteringsstop er så vigtigt


Lastbilen laver ikke et orienteringsstop, før den svinger til højre. Chaufføren når ikke at se cyklisten, og derfor sker der en højresvingsulykke.

Lastbilen laver et orienteringsstop, før den svinger til højre. Det betyder, at chaufføren stopper lige efter krydset for at orientere sig, inden lastbilen krydser cyklistens bane. Chaufføren kan derfor nå at se cyklisten, og cyklisten kan nå at komme forbi lastbilen, inden den drejer. Ved at lave orienteringsstop kan mange højresvingsulykker undgåes.