Elektriske løbehjul

Den 17. januar 2019 trådte en forsøgsordning for elektriske løbehjul i kraft. Her kan du læse om reglerne.

Regler for elektriske løbehjul


Færdselsregler for el-løbehjul:

 • Du skal være fyldt 15 år.
 • Hvis du er under 15 år, skal du følges med en voksen på mindst 18 år.
 • Fra den 1. januar 2022 er det lovpligtigt at køre med cykelhjelm.
 • Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.
 • Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.
 • Du skal give tegn ved sving og stop.
 • Der må kun være én person på løbehjulet.
 • Du skal køre med lys på hele døgnet.
 • Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

BØRN

 • Det er ulovligt for børn under 15 år at færdes alene på elektrisk løbehjul i offentlig trafik (incl. stisystemer, villaveje mv.). Er man under 15 år, skal man være sammen med en voksen eller holde sig inden for skiltede lege- og opholdsarealer eller på privat grund.

Hvad gælder for el-løbehjul, der er tilladt i trafikken:

 • Elektriske løbehjul må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. 
 • Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken.
 • Der skal være en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lyset skal være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.
 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.
 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt. Det må højst veje 25 kg, være max 2 m langt og 70 cm bredt.

Hvis du har spørgmål vedr. reglerne, kontakt Færdselsstyrelsen info@fstyr.dk 

Læs mere hos Færdselsstyrelsen

Promillegrænsen på el-løbehjul er 0,5.

Elektriske løbehjul : Promillegrænsen på el-løbehjul er 0,5.

Hvis du kører spritkørsel på el-løbehjul kan det få alvorlige konsekvenser. For det første er det farligt, og du kan risikere at komme slemt til skade eller skade andre. For det andet kan kan du få en stor bøde.

Hvis politiet stopper dig med en for høj promille, bliver du anholdt og får taget en blodprøve.

 • Hvis din promille er over 0,5 får du 2000 kr. i bøde. 
 • Anden gang får du 4000 kr. i bøde.
 • Tredje gang kan du i værste fald risikere en fængselsstraf.

Der gælder samme sanktioner for kørsel med ulovlige stoffer i blodet.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du...

Elektriske løbehjul : Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du...
 • Grundigt tjekker, at det løbehjul, du vil køre på, opfylder reglerne for at være lovligt i trafikken.
 • Altid kører med cykelhjelm.
 • Øver dig i at beherske løbehjulet på et sted med ingen eller lidt trafik, før du kører ud i trafikken. Du skal kunne køre stabilt, bremse hurtigt og sikkert, orientere dig og give tegn uden at miste balancen. Også hvis der sker noget uventet eller der er et hul i vejen. 
 • Tager hensyn til andre trafikanter og er opmærksom på, at de kan have meget svært ved at bedømme din fart, fordi du på afstand kan ligne en fodgænger. Du kan også være svær at høre, hvis du kommer bagfra, så vær meget påpasselig, når du overhaler andre.
 • Ikke lader børn under 15 år køre på elektrisk løbehjul, heller ikke på lege- og opholdsområder eller privat grund. Børn kan have meget svært ved at kontrollere hastigheden og holde balancen mv. med så høj hastighed, så risikoen for, at de kommer til skade er høj.
 • Parkerer lejede el-løbehjul lovligt og hensynsfuldt, så de ikke er til gene og andre ikke falder over dem.

 

 

Har du styr på forsikringen?

Elektriske løbehjul : Har du styr på forsikringen?

A: Hvis du kører på et privatejet, elektrisk løbehjul:

 • Tjek med dit forsikringsselskab om/hvordan du er dækket i tilfælde af, at du bliver impliceret i en ulykke, hvor du forvolder skade på andre. Det er forskelligt fra selskab til selskab om kørsel på el-løbehjul er dækket via ansvarsforsikringen, eller om man skal tegne en særskilt tillægsforsikring for at være dækket.

B: Hvis du kører på et lejet, elektrisk løbehjul:

 • Kører du på et lejet elektrisk løbehjul, er det udlejerens ansvar, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, som du forvolder. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at udlejeren har tegnet denne forsikring, inden du kører. Det bør fremgå af app'en, som du lejer løbehjulet med eller af firmaets hjemmeside. 
  Når du kører på et lejet løbehjul, skal du kunne fremvise bevis for, at ansvarsforsikringen er tegnet. Dette gælder også for turister.

 

Ulovlig kørsel kan blive meget dyrt

Elektriske løbehjul : Ulovlig kørsel kan blive meget dyrt

Kører du ulovligt på el-løbehjul og bliver involveret i en ulykke, kan du risikere, at forsikringen ikke dækker, så du ender med at skulle betale regningen selv. Det gælder både skader på dig selv (din ulykkesforsikring), og skader som du påfører andre eller andres ejendom (din ansvarsforsikring)

Hvis du fx kører på fortovet og rammer og skader en fodgænger, kan du risikere selv at ende med et meget stort erstatningsansvar.

Det samme gælder for børn under 15 år, der kører ulovligt på el-løbehjul.

Hvad er et elektrisk løbehjul?

Elektriske løbehjul : Hvad er et elektrisk løbehjul?

Et elektrisk løbehjul ligner et almindeligt løbehjul, men har en motor, som driver det frem.

Dvs. at man behøver ikke at skubbe fra med foden for at få fart på, men kan stå op på det med begge ben.

Acceleration og nedbremsning styres på de fleste løbehjul via trykknapper eller håndtag på styret.

Et elektrisk løbehjul kaldes også for en el scooter.