Samarbejde

I Rådet for Sikker Trafik arbejder vi for øget trafiksikkerhed i Danmark. Fonde, myndigheder og virksomheder spiller en vigtig rolle i vores sag. Derfor indgår vi både erhvervspartnerskaber og fondspartnerskaber for at nå det fælles mål om færre dræbte og tilskadekomne i Danmark.

Samarbejde med TrygFonden

Samarbejde: Samarbejde med TrygFonden

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden samarbejder om trafiksikkerhed for børn og unge

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har siden 2009 arbejdet for at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter. Dagens børn og unge er fremtidens trafikanter. Når vi giver dem den rette træning og undervisning, kan de være med til at skabe en mere sikker trafik i fremtiden.

Læs mere om vores samarbejde med TrygFonden

Gå til TrygFonden.dk

 

Samarbejde med Nordea-fonden

Samarbejde: Samarbejde med Nordea-fonden

Rådet for Sikker Trafik og Nordea-fonden samarbejder om at få de mindste børn og deres forældre til at træne trafikken sammen ved hjælp af øvelser og leg.

Rådet for Sikker Trafik, Nordea-fonden og DR Ramasjang har i 2016 indgået et samarbejde, der skal inspirere de mindste børn og deres forældre til at komme ud i trafikken. Målet er at udvikle selvtransporterende og trafiksikre børn, der kan begå sig i trafikken til fods og på cykel.

Projektet kommer bredt ud til alle landets børn og udmønter sig i et helt nyt trafikunivers på DR Ramasjang, lege og træningsøvelser til børnene og rådgivning af forældre og daginstitutioner.

Læs mere om vores samarbejde med Nordea-fonden

Gå til Nordea-fondens hjemmeside

Samarbejde med Forsikring & Pension

Samarbejde: Samarbejde med Forsikring & Pension

Samarbejde med LB Forsikring

Samarbejde: Samarbejde med LB Forsikring

Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring samarbejder om skolepatruljerne i Danmark.

Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken for både børn og voksne. Morgen efter morgen, i al slags vejr står de der. Udrustet med veste og viljestyrke afvikler de morgentrafikken og hjælper store og små sikkert i skole. Sådan har det været siden 1949, hvor Danmarks første skolepatrulje så dagens lys. Siden 2018 har Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring arbejdet for, at det er attraktivt at være skolepatrulje og sat fokus på respekten for skolepatruljernes arbejde.

Læs mere om vores samarbejde med LB Forsikring

Gå til LB Forsikrings hjemmeside

Kommunesamarbejde

Samarbejde: Kommunesamarbejde

Rådet for Sikker Trafik arbejder tæt sammen med samtlige kommuner i landet om blandt andet:

  • Nationale kampagner
  • Trafikpolitikker på skoler
  • Sikker Skoletrafik
  • Netværksmøder for færdselskontaktlærere

I flere regioner sidder Rådet med i trafiksikkerhedsnetværk for kommuner og politi. 

Læs om vores kommunesamarbejde

Sikker Trafik / Erhverv

Samarbejde: Sikker Trafik / Erhverv

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at der trods et fald i antal af trafikulykker stadig er meget at gøre, når det handler om danske virksomheders indsats med trafiksikkerhed.

1 ud af 3 arbejdsrelaterede dødsulykker sker nemlig i trafikken

Tilbud til virksomheder

Rådet for Sikker Trafik tilbyder virksomheder rådgivning og værktøjer, der kan støtte op om arbejdet med trafiksikkerhed.

Læs mere om Sikker Trafik / Erhverv

Sikkertrafik.dk/politi

Samarbejde: Sikkertrafik.dk/politi

Politiet og Rådet for Sikker Trafik har en lang tradition for et tæt samarbejde. I hver politikreds er der to personer, der er Rådets repræsentanter.

Samarbejdet med Rådets repræsentanter i politiet har stor betydning. Repræsentanterne og deres kolleger bidrager til at øge trafiksikkerheden lokalt gennem undervisning, kampagner og kontroller. På den måde er de så at sige Rådets forlængede arm ud i lokalsamfundet. 

I hver politikreds kommer repræsentanterne fra hhv. den kriminalpræventive afdeling og fra færdselsafdelingen.

Læs mere om sikkertrafik.dk/politi

Partnerskaber for handling

Samarbejde: Partnerskaber for handling

Verdensmålene kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Rådet for Sikker Trafik har mere end 80 års erfaring med partnerskaber, der har taget del i kampen for en mere sikker trafik. Den positive udvikling kræver engagement og handling fra samtlige relevante aktører for en mere sikker trafik i fremtiden.