Sammen kan vi styrke trafikkulturen

Hos Rådet for Sikker Trafik har vi brug for stærke samarbejdspartnere i erhvervslivet. Vi arbejder for, at ingen skal miste livet eller blive kvæstet​ i trafikken - og din virksomhed kan være med.

Hvad kan din virksomhed gøre for trafikken?

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Hvad kan din virksomhed gøre for trafikken?

Verdensmålene for trafiksikkerhed er en halvering i antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker frem mod 2030. Den mission deler vi, og din virksomhed kan tage del.

Virksomheder spiller en vigtig rolle i kampen om færre dødsulykker og tilskadekomne i trafikken. Derfor indgår vi erhvervspartnerskaber for at opnå vores fælles mål.

Mental sundhed og trivsel påvirker adfærden i trafikken. Ved hjælp af forebyggelse og behandling nedsættes risikoen for alvorlige ulykker i trafikken. 

Ved at samarbejde med Rådet for Sikker Trafik kan din virksomhed gøre en stor forskel for trafikken. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling. Bliv vores partnere og styrk sikkerhedskulturen blandt dine medarbejdere. 

Læs mere om verdensmålene her

 

 

Skab en stærkere sikkerhedskultur

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Skab en stærkere sikkerhedskultur

Engagement hos ledelse og medarbejdere er selve forudsætningen for en stærk sikkerhedskultur, der resulterer i bedre adfærd i trafikken.

På vejen mod en stærkere sikkerhedskultur må ledelsen gå forrest og afsætte den nødvendige tid og ressourcer. Rammerne skaber grundlaget for sikkerheden - åbenhed og dialog udvikler de rigtige løsninger.

Din virksomhed kan skabe de optimale rammer for sikkerheden. Kontakt os på erhverv@sikkertrafik.dk og hør mere.

Find eksempler her!

Bliv partner

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Bliv partner

For os handler et partnerskab om at dele viden, kompetencer og ressourcer, så vi sammen kan styrke trafiksikkerheden.

Gennem et partnerskab med Rådet for Sikker Trafik skaber du mening for din virksomhed og jeres relationer. Samtidigt tager du et aktivt ansvar for at sikre, at færre mennesker mister livet og kvæstes i trafikken. Vi har mange års erfaring i at lave partnerskaber, der matcher din virksomheds værdier og strategi.

Kontakt os på erhverv@sikkertrafik.dk hvis du er interesseret i et partnerskab. 

Trafiksikkerhedskonferencen 2022

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Trafiksikkerhedskonferencen 2022

Igen i år inviterer Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension til Trafiksikkerhedskonference. 

Med Anne Glad som moderator sætter konferencen fokus på virksomhedernes rolle ift. trafiksikkerheden, og vi leverer den nyeste viden om erhvervsbilisternes adfærd i trafikken. 

Oplæggene går tæt på, hvordan virksomheder opbygger en sikkerhedskultur, der kan understøtte bedre adfærd i trafikken. 

Tid: Den 17. maj 2022, kl. 11:30-16:00 

Sted: Forsikring og Pension, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup 

 

Program og tilmelding følger. 

Norsea - vindere af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Norsea - vindere af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020

Norsea Group Denmark A/S blev vindere af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020. Prisen uddeles til en virksomhed, der har gjort en særlig interesse for trafiksikkerheden. Den 30. november 2020 overrakte transportminister Benny Engelbrecht prisen for en helt særlig indsats, der gør medarbejdernes adfærd i trafikken mere sikker.

Norsea Group Denmark A/S er en virksomhed som beskæftiger sig med alle former for logistik for operatører i Nordsøen på oliefelter og indenfor vindmøller. Virksomhedens 30 lastbiler kører godt 3 millioner kilometer om året.

Juryen lagde vægt på, at NorSea Denmark er lykkedes med sin indsats for at skabe og fastholde en meget høj sikkerhedsperformance, der leverer sikker adfærd og målbare resultater. Vejen til målet er opnået ved bevidst og målrettet at gå efter en kulturændring i virksomheden, hvor sikkerhed handler langt mere om ejerskab end om forbud.

- Sikkerhed er en del af vores DNA, og det er fantastisk at få anerkendelsen for det arbejde, som alle i virksomheden yder. For os har det været vigtigt, at ledelsen går foran, men samtidig har det også været vigtigt at skabe en kultur, hvor chaufførerne bliver inddraget og kommer og siger, når der er udfordringer. På den måde kan vi sammen være med til at sikre, at vores transporter foregår på en sikker og tryg måde, siger Anders Aalund Olsen, logistikchef hos NorSea Denmark A/S.

 

Tre sekunders uopmærksomhed

Pludselig holder lastbilen lige foran ham. Ole når kun at rive rettet til venstre, før han brager op i bagenden af lastbilen fra en fart på ca. 120 km/t.

Hele 40% af alle ulykker er relateret til erhvervskørsel. Den virkelighed vil vi ændre på. Jeres virksomhed kan gøre en stor forskel for at styrke sikkerheden og trygheden på vejene ved at skabe en stærkere sikkerhedskultur.

Uopmærksomhed og fart er et særligt problem blandt erhvervschauffører

Sammen kan vi styrke trafikkulturen: Uopmærksomhed og fart er et særligt problem blandt erhvervschauffører

I mange virksomheder har man allerede fokus på trafiksikkerheden. For eksempel ved at installere alkolås i køretøjerne, indføre et totalt forbud mod brug af mobil eller andre elektroniske medier under køreturen, eller ved at give chaufførerne lov til at holde ind til siden og tage en powernap, hvis de er trætte. 

Men der er brug for, at endnu flere virksomheder sætter ind på området.

I en interviewundersøgelse, som Kantar har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger op mod hver 4. erhvervschauffør, at han eller hun kører for stærkt, og 16 % svarer, at de bruger håndholdt mobil under kørslen i arbejdstiden.

 Hvor ofte kører du i arbejdstiden 100 km/t. eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t.?

  • Erhvervschauffører i personbiler: 19 % svarer meget ofte eller ofte.
  • Erhvervschauffører i varevogne: 24 % svarer meget ofte eller ofte.

Hvor ofte gør du følgende med din mobil i hånden (håndholdt), når du i arbejdstiden kører enten personbil, lastbil eller varevogn med minimum 40 km/t.?

  • Bruger meget ofte eller ofte håndholdt mobil (fx til at tale, læse/skrive beskeder): 16 %

Hvor ofte oplever du at være træt/stresset ved kørsel i arbejdstiden:

  • 19 % svarer meget ofte eller ofte.

Fakta (kilde: Vejdirektoratet):

  • Der er et erhvervskøretøj involveret i 1/3 af dødsulykkerne, og hver 5. ulykke, hvor en person kommer alvorligt til skade i trafikken.
  • Pr. kørt kilometer er varebiler tre gange så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.
  • Pr. kørt kilometer er lastbiler dobbelt så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.

Kontakt os.