Planlæg undervisningen

Planlæg undervisningen: Planlæg undervisningen

Undervisningen til lille knallert omfatter min. 30 lektioner af 45 minutter, fordelt på minimum: 

• 16 teori-lektioner (heraf 1 lektion til teoriprøve for holdet)
• 14 praktiske lektioner (heraf 2 lektioner til praktisk køreprøve for max. 6 elever)

Der skal minimum være 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske køreprøve.

Eleverne må max. have 4 lektioner på en hverdag og max. 6 lektioner på en fridag/weekenddag. Undervisningen på én enkelt hverdag må dog forlænges med op til 2 lektioner. 

Undervisningen skal tilrettelægges sådan, at teori følges af relevant praktik.

Alle emner er obligatoriske

Alle emnerne (A-G) er obligatoriske. Det er undervisernes ansvar, at alle emner bliver gennemgået, og at fordelingen mellem teori- og praksis overholdes. Rækkefølgen i gennemgangen af emnerne må gerne ændres, hvis det falder mere naturligt.

Forslag til lektionsfordeling

Som rettesnor har vi udviklet 3 forslag til fordeling af lektioner på hhv. 8, 6 eller 5 undervisningsgange.

I ”Retningslinjer for Knallertuddannelsen” kan du læse mere om planlægning af undervisningen.

Lærervejledning

Planlæg undervisningen: Lærervejledning

Lærervejledningen beskriver hvordan materialet er bygget op og hvordan du kan bruge det, når du underviser.

Download "Lærervejledning - Klart til knallert"

Hvis du har netadgang, der hvor du underviser eleverne, anbefaler vi, at du bruger online-versionen af undervisningsmaterialet. 

Hvis du ønsker at gennemgå knallert-teorien på Powerpoint i stedet for online-versionen, kan du downloade Powerpoint-præsentationer af alle afsnittene (A-G) nederst på siden her. I Powerpoint-versionen er der hjælpe-tekster til alle billeder i note-feltet. Hvis du vil have teksterne at støtte dig til, mens du underviser, kan du have din pc stående på bordet, så noterne er synlige for dig, og så vise Dias-show-versionen via projektoren på lærredet/væggen. Så undgår du at printe det hele ud.

Du har mulighed for at supplere teori-materialet med billeder fra dit lokalområde (som du selv har taget eller hentet på fx Google Map):

 • Bruger du online-versionen, kan du have et andet program eller browser-faneblad åbent samtidigt, og så skifte frem og tilbage.
 • Bruger du Powerpoint-versionen, kan du lægge ekstra sider ind med billederne.

Download "Lærervejledning - Klart til knallert"

Retningslinjer for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver

Reglerne for knallertundervisning af unge under 18 år til lille knallert er fastlagt i "Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver", udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

I retningslinjerne kan du finde detaljerede beskrivelser af:

 • Formålet med knallertuddannelsen
 • Indhold og krav vedr. alle obligatoriske emner (A-G)
 • Omfang og tilrettelæggelse af undervisningen
 • Krav til fremmøde
 • Krav til undervisere
 • Vejledninger til kørsel på øvelsesområder og på vej
 • Krav til udstyr 
 • Teoriprøven
 • Den praktiske prøve
 • Procedurer vedr. kørekort
 • Forhold vedr. elever, der dumper
 • mv.

Hvis du skal undervise i lille knallert på ungdomsskolen, bør du sætte dig grundigt ind i indholdet i retningslinjerne. 

Hent "Retningslinjer for knallertundervisning"

Opgaver til undervisningen

Her finder du inspiration til øvelser, som kan bruges i undervisningen. Opgaverne knytter sig primært til afsnit A, der har fokus på risikoforståelse.

At være en god kammerat

De unge har stor indflydelse på egen sikkerhed i trafikken og kan hjælpe hinanden med at træffe trafiksikre valg. Denne case rummer fire dilemmaer, som grundlag for debat blandt holdets deltagere. 

Download elevside (pdf -12,4 kb)

Opskriften på en dødsulykke 

Denne side kan du bruge som optakt til debat om, hvad der er med til at øge risikoen for at komme ud for en knallertulykke. Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse for, at de selv kan gøre meget for at minimere risikoen. 

Download elevside (pdf - 16,7 kb)

Lad eleverne lægge en overlevelsesstrategi

Denne side fungerer som en opfølgning på de to foregående undervisningsforslag. 

Download elevside (pdf - 16,7 kb)

Øvrig inspiration 

Højrevigepligt

Fælles forældre-elev-opgave, som skal sætte fokus på, at både unge og voksne ikke har styr på begrebet højrevigepligt. 

Download teoretisk øvelse 'Hvem skal holde tilbage for hvem?'

Download praktisk øvelse 'Hvem skal stoppe for hvem?'

Blinde vinkler 

Mange unge har ikke tilstrækkelig forståelse for, hvad blinde vinkler betyder for dem og andre i trafikken. De fire øveser kan være med til at konkretisere begrebet: 

Øvelsesintroduktion

Bilag til øvelsesintroduktion

Øvelsesark 'Lastbilers blinde vinkler' 

Øvelsesforslag 'Øjets blinde plet'  

Involver forældre - Engagement er afgørende

Forældres interesse er afgørende for unge knallertkørers sikkerhed. Sørg derfor for at engagere forældrene i undervisningen.

Forældre har afgørende indflydelse for unges opførsel i trafikken. Unge lytter til deres forældre. Dialog og engagement og fra forældrene er derfor afgørende.

Hjælp forældre med at interessere sig for deres børns kørsel på knallert. Involver dem i undervisningen, og opfordr de unge til at lave klare aftaler med deres forældre: Hvad er tilladt, når man kører på knallert, og hvad er konsekvenserne ved ikke at overholde aftalen? 

Del denne side med forældrene.

Her findes gode råd til dialog, hjælp til at undersøge, om knallerten er lovlig, samt en video der illustrerer, hvor stor indflydelse forældre rent faktisk har på unges adfærd i trafikken. 

Download Powerpoints og PDF'er

Planlæg undervisningen: Download Powerpoints og PDF

Er der ikke adgang til internettet i undervisningslokalet, kan du vælge at gennemføre undervisningen med brug af Power-points. Du kan downloade dem alle nederst på siden her. Powerpoint-præsentationerne følger opbygningen af online-kapitlerne med web-tekst indsat i notefeltet nedenunder.

Du kan supplere Powerpoint-sider med dine egne billeder eller billeder fra Google Streetmap og på den måde forankre din undervisning i nærmiljøet.

Her kan du downloade alle power points i en samlet zip-fil

Her kan du downloade alle pdf'er, som skal bruges i undervisningen