Praktisk prøve

Den praktiske prøve skal vise, om eleverne i praksis kan bruge den viden og de færdigheder, som de er blevet undervist i.

OBS. Fra 29. oktober 2020 er der krav om mundbind/visir for underviser og censor i bilen til praktisk køreprøve.

Praktisk prøve

 • Formål

  Den praktiske prøve skal vise, om eleverne i praksis kan bruge den viden og de færdigheder, som de er blevet undervist i.

 • Hvem kan gå til praktisk prøve?

  For at få lov til at gå til praktisk prøve, skal eleven:

  • have gennemført knallertundervisningen uden ulovligt fravær
  • have bestået teoriprøven til lille knallert
  • dokumentere, at han/hun har gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere
  • OBS. Den praktiske prøve skal være bestået senest 6 måneder efter den dag, eleven begyndte på knallertundervisningen. Hvis eleven ikke opfylder dette, skal han/hun begynde forfra på undervisningen.  
 • Hvordan foregår den praktiske prøve?

  Prøven skal gennemføres med én elev ad gangen. Der skal afsættes min. 15 minutter pr. elev, incl. køretid og tilbagemelding. Prøven starter med, at eleven skal svare på to spørgsmål, som udtrækkes. Derefter skal eleven køre en rute i trafikken. Ruten skal være tilrettelagt sådan, så eleven kan vise flest muligt af sine færdigheder, men samtidig sådan så eleven ikke bringes i unødige vanskeligheder.

 • Udstyr

  Der skal være en knallert og en hjelm til eleven. Der skal bruges det samme radioudstyr, som er brugt i undervisningen og som eleven er fortrolig med. 
  Eleven skal have en godkendt refleksvest på under prøven. Vesten skal være uden særlige kendetegn, som fx nummer eller tekst. Det må altså ikke være den samme vest, som bruges til øvelseskørsel. 

 • Følgebilen

  Følgebilen må ikke - som ved øvelseskørsel - være forsynet med skiltet ”Knallertkøreskole” bagpå.

 • Censor

  Prøven skal vurderes af en censor, dvs. en anden end den, der har undervist eleverne. Censoren skal opfylde kravene til knallertundervisere.
  Censoren sidder som passager i en bil (eller bag på mc), der kører i passende afstand bag eleven. Censoren giver eleven anvisninger via radio under prøven og vurderer kørslen.

 • Afbrydelse af prøven

  Prøven kan afbrydes, hvis eleven begår en meget alvorlig fejl, der medfører fare for påkørsel, eller hvis eleven selv vælter. 
  I det tilfælde skal eleven selv betale for en ny prøve. Det koster 200 kr.

 • Bedømmelse 

  Censor bedømmer, om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis eleven dumper, udfylder censor et skema med begrundelsen,som eleven får en kopi af. Elever, der dumper, skal tilbydes en ny prøve. Det koster et gebyr.

 • For sent fremmøde, udeblivelse eller sygdom

  Elever, der ikke møder til prøven som aftalt, skal selv betale for en ny prøve. Det koster 200 kr.

 • Aflysning af prøven

  Vejret og føret kan gøre det uforsvarligt at gennemføre prøven. Det kan fx være så glat, at det vil være farligt at køre 30 km/t.
  Hvis ungdomsskolen aflyser prøven grundet vejr eller føre, skal der fastsættes en ny prøve uden betaling.