Procedurer vedr. knallertundervisning og prøver

De nøjagtige procedurer vedr. administration og udstedelse af kørekort kan variere fra kommune til kommune og aftales mellem Borgerservice og Ungdomsskolen.

Herunder kan du se, hvem der generelt har ansvar for hvad:

Ungdomsskolen har ansvar for:

 • At informere de unge om, hvor og hvornår der er plads på knallerthold
 • At kontrollere, at knallerteleverne er min. 14 år og 6 mdr., når de starter på undervisningen
 • At undervise i lille knallert i overensstemmelse med kravene 
 • At kontrollere, at eleverne overholder kravene til fremmøde
 • At gennemføre teoriprøve og praktisk prøve for eleverne
 • At hjælpe knallerteleverne med at udfylde kørekortansøgning
 • At knallerteleverne afleverer: 
 • et foto, der opfylder kravene til kørekort 
 • et kopi af bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere. Kurset må højst være 1 år gammelt, når de går til praktisk prøve

Ved bestået køreprøve:

 • At kontrollere elevens identitet, samt at eleven har sædvanlig bopæl i Danmark
 • At udfylde elevens stamkort (skal underskrives af eleven), når køreprøven er bestået 
 • At indsende stamkort, kørekortansøgning og foto til Borgerservice
 • At udstede et midlertidigt kørekort til de elever, der er fyldt 15 år, når de består den praktiske prøve

Ved ikke-bestået teori- eller praktisk prøve:

 • At tilbyde eleven en ny prøve, mod gebyr.   
 • Knallerteleven har ansvar for
 • At betale for knallertundervisning
 • At medbringe et foto, der opfylder krav til kørekort, til ungdomsskolen
 • At gennemføre kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere og at aflevere kopi af kursusbeviset på ungdomskolen
 • At gennemføre knallertundervisningen og gå op til teori- og køreprøve 

Kommunen har ansvar for:

 • At ungdomsskolen udbyder knallertundervisning
 • At der bliver opkrævet betaling for knallertundervisningen
 • At indberette til kørekortregistret, at der skal udstedes kørekort til en ansøger (sker via Borgerservice)