Spørgsmål og svar

Vi får løbende spørgsmål om knallertuddannelsen fra ungdomsskoler. Her samler vi de svar, som flere kan have glæde af.

Svarer eleven korrekt på alle svarmuligheder inden for samme billede, er hele spørgsmålet korrekt besvaret. 

Svarer eleven forkert på én eller flere svarmuligheder inden for samme billede, tæller det som én fejl. Hvis eleven besvarer 1-4 svarmuligheder inden for samme billede forkert, regnes det altså kun som 1 fejl. For at bestå teoriprøven skal mindst 20 ud af de 25 spørgsmål være besvaret helt rigtigt. 

Nej, det må han ikke. Kørekort til traktor er ikke en egentlig kategori. Han må kun køre knallert, hvis han har kørekort til knallert, motorcykel, bil eller bus. 

Det skal være en almindelig, godkendt refleksvest uden særlige kendetegn, som fx nummer og tekst. Grunden er, at det ikke må være tydeligt for de øvrige trafikanter, at der er en køreprøve i gang.  En sådan vest kan købes til en billig penge mange steder, fx i supermarkeder, byggemarkeder og i autoudstyrsforretninger.  Der er ikke noget krav til, at den skal have en bestemt farve, men det mest almindelig er gul, hvilket er fint.

Nej. Der er ikke krav om lægeerklæring for at tage kørekort til lille knallert. Det fremgår af kørekortbekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Kørekort til lille knallert, udstedt efter den 19. januar 2013, har en gyldighedstid på 15 år.

Nej, knallertkørekortet er blevet en kategori i kørekortbekendtgørelsen, Kategori LK (lille knallert). Vær opmærksom på, at der er særlige regler for lille knallert, og at det derfor kun er dele af paragrafferne samt bilag 11, som gælder for lille knallert. I kørekortbekendtgørelsens § 73 er det bl.a. specifikt nævnt, at undervisningen skal gives efter retningslinjer udfærdiget af Rådet for Sikker Trafik efter forhandling med Færdselsstyrelsen, jf. bilag 11. Du skal altså holde dig til "Retningslinjerne for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver". 

En del af den indledende undervisning skal foregå på et lukket øvelsesområde. De krav, som stilles til det lukkede øvelsesområde, finder du i "Retningslinjerne for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver" på side 64.

Ja. Man må gerne gå til praktisk prøve, før man fylder 15 år. Betingelsen for at gå op til den praktiske prøve er, at man har bestået teoriprøven og at man har gennemført kurset i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere. Den praktiske prøve skal være bestået senest 6 måneder efter den dag, man begyndte på knallertundervisningen. Selv om man består køreprøven inden man fylder 15 år, må man selvfølgelig ikke køre i trafikken, før man fylder 15 år. Læs mere om praktisk prøve på side 56 i "Retningslinjerne for knallertuddannelse og afholdelse af køreprøver". 

Der er to forskellige kurser:
1. ”Færdselsrelateret førstehjælp” (bil/traktor/mc mv.)
2. ”Færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere”

Hvert kursus består af 8 timer, fordelt på: 
• 4 timer almen førstehjælp, incl. hjertestarter (fælles indhold)
• 4 timer med førstehjælp relateret til transportmidlet (forskelligt indhold, afhængigt af om det er målrettet enten bil/traktor/mc eller lille knallert)

Der er forskellige regler for meritoverførsel, afhængigt af hvilket førstehjælpskursus, det drejer sig om:

 • Kurset Færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere” giver fuld merit til traktor/bil/mc inden for 1 år. Dvs. man behøver ikke mere førstehjælp. 
  1-3 år efter skal man tage 4 timers supplerende færdselsrelateret førstehjælp (bil/traktor/mc-delen).
 • Kurset ”Færdselsrelateret førstehjælp” (bil/traktor/mc) giver kun delvis merit til lille knallert: 
  Inden for 1 år skal man tage 4 timers supplerende ”Færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere (knallert-delen). 
  1-3 år efter er der ingen merit i forhold til lille knallert, dvs. man skal tage hele kurset ”Færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere”.

Fristerne regnes fra den dato, der står på førstehjælps-kursusbeviset og til den dato, kørekortansøgningen indleveres.

Hvis man er ung og på forhånd ved, at man både vil have kørekort til lille knallert og til traktor, kan det bedst betale sig at tage kurset i ”Færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere”, for så får man merit for alle 8 timers førstehjælp (inden for 1 år).

Nej, hvis kurset i færdselsrelateret førstehjælp er taget FØR 19. januar 2013 (typisk i forbindelse med traktor-kørekort), gives der ingen merit til lille knallert, uanset om førstehjælpskurset er under 1 år gammelt. Det skyldes, at førstehjælpskurserne før 19. januar 2013 ikke indeholdt instruktion i hjertestarter. 

Reglerne om meritoverførsel for førstehjælp står i kapitel 2, § 36 i Kørekortbekendtgørelsen.

Det eneste krav er, at de består en teoriprøve hos Færdselsstyrelsen. Teoriprøven skal bookes på Borgerservice. Der er ikke krav om undervisning eller førstehjælpskursus eller noget andet.

Hvis personer, der er fyldt 18 år, vil studere selv og forberede sig til teoriprøven, kan de bruge materialet på www.sikkertrafik.dk/knallert og/eller bruge Elevhæftet.

Ja, hvis du har taget kørekort til bil som 17-årig, gælder dit kørekort også til lille knallert. 

Hvis du har taget kørekort til bil som 17 årig, må du:

sammen med en ledsager køre:

 • Alm. personbil kategori B
 • Varebil med tilladt totalvægt på max 3500 kg

uden ledsager køre:

 • Lille knallert (knallert30) 
 • Traktor 

Læs mere om kørekort til 17-årige her

 

 

dover må du køre:

Hvis du – hvad vi selvfølgelig ikke håber og gør alt for at undgå – skulle opleve, at undervisningssitet ikke fungerer, så gør følgende:

1. Prøv først om det virker i en anden browser, end den du aktuelt bruger: fx Explorer, Chrome eller Firefox
2. Hvis det ikke virker nu, så tryk på tasterne ”Ctrl”+”Shift”+”Delete”
3. I det vindue der dukker op, sætter du flueben i ”cache” eller ”midlertidige internetfiler” (det er det samme) og i ”cookies”
4. Tryk på ”fjern” eller ”slet”
5. Genstart browseren 
6. Nu bør det virke, for nu har du slettet de ”gamle” udgaver af sitet på din computer

Download evt. alle afsnit i undervisningsmaterialet som PowerPoint, så du har det som backup i nødstilfælde.

 

Spørgsmål vedrørende materialet - kontakt venligst