Rådets repræsentanter
Rådets repræsentanter

: Rådets repræsentanter i politiet

Politiet og Rådet for Sikker Trafik samarbejder tæt om at forebygge trafikulykker. I hver af de 12 politikredse er der to betjente, der har funktionen som Rådets repræsentant. Det vil sige 24 i alt.

De 24 repræsentanter kommer fra henholdsvis:

 • Den præventive afdeling
 • Færdselsafdelingen

Samarbejdet mellem politiet og Rådet for Sikker Trafik har stor betydning. Repræsentanterne kan øge fokus på trafiksikkerheden lokalt ved at bakke op om:

 • Undervisning
 • Kampagner
 • Kontroller

Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet en håndbog med 10 anbefalinger, der giver inspiration til arbejdet som repræsentant.

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Politi, kommuner og skoler
Politi, kommuner og skoler

: Politiets samarbejde med kommuner og skoler

Politiet samarbejder med skoler og kommuner om at grundlægge sikre vaner i trafikken hos børn og unge. 

I Færdselsloven § 3, stk. 3 står der:

'Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.'

Politiets færdselsfaglige ekspertise er også et afgørende bidrag til skolernes færdselsundervisning. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 88 % af lærerne peger på politiet som den vigtigste faktor til at styrke færdselsundervisningen.

Ifølge "Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne", påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af "den højeste betydning, at skolen samarbejder med politiet."

Download 'Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne'

Fem ting politiet kan bidrage med: 

Det er en stor fordel, at man i kredsen koordinerer den politifaglige bistand til skolerne.

Politiet kan fx bidrage på følgende måde:

 1. Færdselskontroller ved skolestart og skolepatruljekampagne
 2. Deltage i gå-prøven, Den lille Cyklistprøve og Cyklistprøven
 3. Tilsyn med skolepatruljer og deltagelse i fx kampagnen Den Sureste Uge
 4. Knallert- og lygtekontroller
 5. Deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune samt forældremøder

Rådet for Sikker Trafik deltager gerne i fx kreds- og lokalrådsmøder eller netværksmøder for færdselskontaktlærere, kommune og politi.

Politiseminar
Politiseminar

: Politiseminar

Politiseminar 2022

Rådet for Sikker Trafik samler hvert år Rådets repræsentanter i politiet til et seminar.

På politiseminaret får du bl.a.:

 • Den nyeste viden inden for trafiksikkerhed
 • Erfaringsudveksling med kollegaer fra andre kredse
 • Nyt om Rådets indsatser

I 2022 foregår seminaret den 27. - 28. april i Fredericia. Vi sender invitationer ud til kredsene i februar.

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Dorte Borg (dob@sikkertrafik.dk / tlf. 3916 3939).

Har du spørgsmål til programmet, kan du kontakte seniorprojektleder Michelle Laviolette (mil@sikkertrafik.dk) eller specialkonsulent Jesper Hemmingsen (jh@sikkertrafik.dk).

 

Netværksmøder
Netværksmøder

: Hold netværksmøder

Politiet har en lang og god tradition for at holde netværksmøder med færdselskontaktlærere. De seneste år er der flere og flere kommuner, der prioriterer at afholde møderne i samarbejde med politiet.

Få besøg af Rådet

Rådet deltager ofte og gerne på netværksmøder i hele landet. Vi kommer med faglige oplæg og kan være med til at sikre erfaringsudveksling. 

"Erfaringsudveksling er vigtigt. Det er guld værd." 
Færdselskontaktlærer fra Kolding

Vi deltager også gerne i lokale kurser for lokalpoliti med kontakt til skoler. Hvis du vil høre mere, så kontakt Petrea Busck på pb@sikkertrafik.dk eller mobil: 2871 2532. 

 

Tilskud
Tilskud


Rådet for Sikker Trafik arrangerer hvert forår fester for skolepatruljerne fra hele landet. Festerne afholdes i Legoland i Billund og Tivoli i København.

Formålet er at belønne skolepatruljerne med en festlig dag og takke dem for deres indsats.

Hvis I afholder jeres eget lokale arrangement i stedet for at deltage i Rådets skolepatruljefester, kan I søge støtte via denne formular. 


For at gemme dine oplysninger har vi brug for dit samtykke. Du skal derfor acceptere, at vi behandler de persondata, du har givet os. Dine data opbevares under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere i vores persondatapolitikDesværre - I kan ikke søge tilskud

Da I allerede har fået et tilskud via jeres deltagelse i en af Rådet for Sikker Trafiks Skolepatruljefester, kan I desværre ikke søge yderligere tilskud.

Oplysninger om ansøger

Kontakt os
Kontakt os