Kom godt i gang
Kom godt i gang

Trafikprincip baner vejen for Trafikpolitikker

: Trafikprincip baner vejen for Trafikpolitikker

Alle skoler har en skolebestyrelse, og deres opgave er at fastsætte principper om skolens virksomhed.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skolebestyrelser udarbejder Trafikprincipper, hvor de forholder sig til:

  • Hvordan kommer børnene kommer sikkert til og fra skole?
  • Hvordan er de voksne omkring skolen gode rollemodeller?
  • Hvordan organiserer vi trafikundervisningen?
  • Hvordan lever vi op til forpligtelsen om at tilbyde den obligatoriske trafikundervisning?

Fra principper til handling

: Fra principper til handling

Når skolebestyrelsen har fastlagt Trafikprincipperne, er det skolelederens ansvar at omsætte det til konkrete initiativer. Vi anbefaler, at skolen udarbejder en Trafikpolitik. Det er en konkret handlingsplan, der viser hvem, der har ansvar for hvad og hvornår.

Trafikpolitikker får størst effekt, når de er udarbejdet af så mange engagerede personer, som muligt. Det kan fx være færdselskontaktlæreren, elevrådsmedlemmer, engagerede forældre, politiet og andre ressourcer I kan trække på.

Sæt en Trafikpolitik proces i gang 

Har I allerede en trafikpolitik?

Over halvdelen af landets skoler har en Trafikpolitik. Har I brug for at genbesøge jeres Trafikpolitik og se, hvor I kan gøre den aktuel eller sætte nye mål?

Giv jeres Trafikpolitik et hurtigt eftersyn

Se eksempler på andre skolers Trafikpolitkker

Test: Hvilken type skole er I?

: Test: Hvilken type skole er I?

I kan starte arbejdet med sikker skoletrafik på en anderledes og uformel måde.

Svar på 5 spørgsmål og test hvilken type skole I er. Testen giver inspiration samt konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde videre, og hvor I skal sætte ind.

Tag testen her 

Download redskaber til at arbejde med Trafikpolitk

Kom godt i gang_thumb.jpg
Kom godt i gang
Download
Følg op_thumb.jpg
Følg op
Download

Få mindre trafikkaos
Få mindre trafikkaos

: Idékatalog: Sådan gør I skolevejen mere sikker og får flere aktive elever

Danske børn på 11 år er nogle af de børn, der bevæger sig mindst i Europa. Samtidig oplever mange skoler trafikkaos om morgenen.

Børn der bevæger sig i skole, har en bedre indlæringsevne helt frem til frokost (Kilde: Masseeksperimentet 2012). At blive trafiksikker handler om at mestre sin cykel, men også om at få en intuitiv kropslig fornemmelse af trafikken. Man lærer at færdes i trafikken ved at være en del af trafikken.

 Nedenfor finder I en række konkrete forslag til, hvad man kan gøre på skolen for at mindske utrygheden om morgenen og for at få flere børn op på cyklen.

Idékatalog: Sådan gør I skolevejen mere sikker og får flere aktive elever


Forskudte mødetider
Det vil tage noget af trafiktætheden, hvis ikke hele skolen møder samtidig.

Kys og Kør anlæg
Få hjælp fra den vejtekniske forvaltning til at vurdere om det er en mulighed at anlægge Kys og Kør parkeringspladser. De fungerer ligesom Kiss & Drive i lufthavne, hvor man blot sætter sit barn af og kører videre. Husk, at forældrene skal have hjælp til at lære, hvordan det fungerer.

Følgeordninger og samkørsel
For at minimere bilkørsel omkring skolen, kan skolen også opfordre forældre til at arrangere samkørsel eller man kan skiftes til at gå med flere børn i skole, hvis det kan lade sig gøre.

Gode parkeringsforhold til cykler og løbehjul og plads til cykelhjelmen
Gør det let at tage cyklen eller løbehjul til skole. Sørg for, at det er nemt til at opbevare cykelhjelme og at der er plads til at parkere både cykler og løbehjul.

Ensret trafikken omkring skolen
Få hjælp hos teknisk forvaltning til at vurdere om det er muligt at ensrette trafikken omkring skolen – måske kun i en tidsbegrænset periode. Husk, at når man ændrer trafikforhold, er det vigtigt at få det kommunikeret tydeligt.

Flexparkeringspladser
Nogle steder har man etableret flexparkeringspladser, hvor biler og cykler deler pladsen. Det betyder, at man som bilist kan parkere sin bil, når man kommer hjem fra arbejde, men så blot skal flytte den inden skolestart, hvor ladcykler og andre cykler skal bruge parkeringspladsen.

Kampagner til forældre
De fleste forældre ved godt, at det er en god idé, at børn cykler eller går til skole. Alligevel virker det godt med en reminder, og kampagner kan sætte fokus på udfordringen med for mange biler. Kampagnerne virker bedst, hvis man som forælder, ikke føler sig skældt ud.

National skolestartskampagne: Børn på vej

Hvert år gennemfører Rådet for Sikker Trafik og landets kommuner skolestartskampagne i august. Kampagnen består bl.a. af ‘Børn på vej’- plakater på skolevejene og politikontrol. Kampagnen minder forældre og bilister om de gode trafikvaner, og om at sænke farten på skoleveje.

Lokale kampagner: Lad børnene cykle
Hvem er det, der ofte forhindrer eleverne i at cykle i skole? I bl.a. Viborg, Jammerbugt og Silkeborg har kommunerne lavet kampagner målrettet forældre, for at få flere selvtransporterende børn. Lad jer inspirere og brug fx videoerne på Aula eller til forældremøder:

https://vimeo.com/user20152795/review/239597860/4d7c03c7bc
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/I-skolen/Hoppaacyklen
https://www.tvsyd.dk/artikel/boern-paa-bagsaedet-til-mor-og-far-jeg-bliver-bange
• https://www.ditbarnkanselv.dk

Den Sureste Uge
Hvert år i uge 5 fejres skolepatruljerne for deres vigtig arbejde. Mange steder er forældrene med til at forkæle deres lokale skolepatrulje. Måderne er mange; et anerkendende skulderklap, en hjemmebagt kage, at holde en paraply hvis det regner eller noget helt femte.

Kampagner til elever
Med Cyklistforbundets Alle Børn Cykler-kampagne bliver eleverne motiveret og opfordret til at cykle i skole. Læs mere om kampagnen her 

Skolepatrulje
Måske kan skolepatruljer også være en god løsning. Der er nogle klare retningslinjer for hvor og hvordan de må arbejde, og politi og teknisk forvaltning skal give tilladelse til skolepatruljernes virke.

Lokalt guld – hjælp fra en uventet kant
Måske kan I få hjælp fra lokalsamfundet. Det kan være, der er en aktiv cykelklub, der gerne vil cykle med en lille gruppe elever til skole eller petanqueklubben gerne vil hjælpe skolepatruljerne. Det kan også være, at skolens forældre kan få lov til at parkere på supermarkedets parkeringsplads og sætte børnene af der.

Få mere trafikundervisning
Få mere trafikundervisning

: Færdselskontaktlæreren som ressourceperson 

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at alle skoler har en færdselskontaktlærer

Der er en færdselskontaktlærer på 8 ud af 10 skoler i Danmark. Og det er positivt, fordi vi ved fra undersøgelser, at skoler med færdselskontaktlærere har mere trafikundervisning. 

Det anbefales ligeledes af ’ETSC' (European Transport Safety Council) at alle lande bør have en færdselskontaktlærer eller lignende funktion ude på skolerne, for at sikre, at børn modtager den nødvendige undervisning i trafiksikkerhed.

Færdselskontaktlærerens rolle er at koordinere og vejlede kolleger ift. trafikundervisningen. Det er også ofte færdselskontaktlæreren, der er ansvarlig for skolepatruljen, hvis skolen har sådan en. 

Hvis skolen er fordelt på flere matrikler, kan man med fordel have en færdselskontaktlærer på hver matrikel. 

Vi anbefaler, at skolelederen og færdselskontaktlæreren holder en årlig status. Derudover kan færdselskontaktlæreren hente hjælp og inspiration til arbejdet hos os. 

Læs bl.a. om aktuelle kurserfå gode råd til nye færdselskontaktlærer og se læseplaner for trafikundervisningen her 

 

Kompetenceudvikling på netværksmøder og kurser

: Kompetenceudvikling på netværksmøder og kurser

Mange kommuner afholder netværksmøder for deres færdselskontaktlærere. Det er typisk kommunens Teknik- og miljøafdeling, som arrangerer møderne. På netværksmøder koordineres trafikundervisningen på tværs af kommunens skoler, ligesom der er mulighed for at sparre med kolleger fra de andre skoler. Nogle steder deltager politiet også.

Hvert år afholder Rådet for Sikker Trafik kurser for nye og erfarne færdselskontaktlærere.

For nye færdselskontaktlærere er der fokus på at introduktion til introduktion til undervisningsmaterialer og blive klædt på til rollen. For erfarne færdselskontaktlærere er der fokus på trafikundervisning i et bredt perspektiv, og at få nye ideer og ny energi til arbejdet som færdselskontaktlærer.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt da: