I 2009 indgik Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden et ambitiøst strategisk samarbejde med det formål at gøre fremtidens trafikanter sikre i trafikken. I perioden 2009-20 er det lykkedes at reducere antallet af dræbte og kvæstede børn og unge markant, hvilket kun har været muligt på grund af en kontinuerlig indsats gennem årene, hvor ambitionerne har været høje, og viljen til investering fra TrygFondens side har været til stede.

I 2021-23 samarbejder Rådet og TrygFonden om at forankre et udvalg af projekterne hos nye partnere. TrygFonden yder et mindre tilskud til de vigtigste projekter, så de kan fortsætte i perioden, mens Rådet arbejder på at forankre projekterne i et nyt regi med ny finansiering.